Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

XXIV Sesja Rady Powiatu

XXIV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 26 listopada 2020 roku o godzinie 14:00 w zdalnym trybie obradowania. Sesja zostanie przeprowadzona jako wideokonferencja bez udziału publiczności i mediów, obrady będzie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu z siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony https://crv.pl/transmisja-warminskomazurskier-rada_powiatu_w_nowym_miescie_lubawskim 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych..
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zmianami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zmianami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VI)”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez powiat nowomiejski zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 12:00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo