Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

Ustalenie odszkodowania za nieruchomość

GK.6821.1.12.2020
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia, że w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną nr działki 198/1 o pow. 0,0009 ha (powstała z podziału działki 198), położoną w obrębie nr 4, gminy Nowe Miasto Lubawskie, która została przejęta na własność Gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 12 marca 2020 r. Nr AB.6740.3.1.2019 zezwalającej Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego na realizację inwestycji drogowej dla zadania ,,Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ nie zdołał ustalić danych właściciela nieruchomości.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 Kpa uprzejmie informuję, iż w niniejszej sprawie został zebrany materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy określający wartość przedmiotowej nieruchomości. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15.
Po upływie wyżej wymienionego terminu organ w oparciu o zebrany materiał dowodowy wyda decyzję ustalającą wysokość odszkodowania.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo