Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie nr 4, gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Starosta Nowomiejski oznajmia:

że dnia 30 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6821.1.12.2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w obrębie nr 4, gminy Miasto Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 198/1 o powierzchni 0,0009 ha (powstała z podziału działki nr 198), zapisanej na dzień 12 marca 2020 r. w księdze wieczystej EL1N/00005977/6, stanowiącej uprzednio własność Pani Kazimiery Kowalkowskiej, przejętej z mocy prawa przez Gminę Miasto Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 12 marca 2020 r. Nr AB.6740.3.1.2019 zezwalającej Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ nie zdołał ustalić danych właściciela nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15, po wcześniejszym umówieniu wizyty w Urzędzie poprzez maila: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl lub dzwoniąc pod numer 56 47 42 221.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo