Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

28. Sesja Rady Powiatu

XXVIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 lutego 2021 roku o godzinie 14:00 w zdalnym trybie obradowania. Sesja zostanie przeprowadzona jako wideokonferencja bez udziału publiczności i mediów, obrady będzie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu z siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online  - link do transmisji

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. w 2020 r. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2021 – 2026”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 w Powiecie Nowomiejskim”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowomiejskim na lata 2021 – 2023”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłużenia realizacji projektu pn. „Pomagajmy Razem” przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Nowe Grodziczno 14B; 13-324 Grodziczno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i aktualizacji wniosku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (V)”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VI)”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia na realizację w ramach współpracy zadania polegającego na opracowaniu Strategii obszaru funkcjonalnego Południowe Mazury 2030 /OF Południowe Mazury 2030/.
 23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godzinie 12:00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Sporządziła: Anna Andrzejczak

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo