Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - miejsce XXI Sesji Rady Powiatu

XXI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 lipca 2020 roku o godzinie 14.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz  i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.  Sesja odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXI Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami
pozarządowymi w roku 2019.
9. Sprawozdania z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze
powiatu nowomiejskiego w 2019 r.
10. Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2019 r.
a) przedstawienie raportu o stanie powiatu nowomiejskiego w 2019 r. wraz z raportem z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 (po ewaluacji w 2019 r.)
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim wotum zaufania.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
e) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
12. Przerwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu  w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zmianami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zmianami.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

29 lipca o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Sporządziła: Anna Andrzejczak

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, fax 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, fax 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo