Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie pomocy prawnej

Zarządzenie Nr 168/2021 Starosty Nowomiejskiego z 14 października 2021 w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowomiejskiego w 2022 roku.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) oraz § 14 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 29/193/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (ze zmianami) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Powiecie Nowomiejskim w roku 2022 prowadzone będą dwa punkty.  
W punkcie Nr 1 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
W punkcie Nr 2 pełnione dyżury przeznaczone będą na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dyżury pełnione będą w lokalizacjach, dniach i godzinach określonych w poniższych harmonogramie:
 
1. Punkt Nr 1: 
Lp.
Dzień tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie    
1)
Poniedziałek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14.00 do 18.00
(Wyłoniona w otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa).
2)
Wtorek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 14.00 do 18.00
(Wyłoniona w otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa).
3)
Środa
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00
(Wyłoniona w otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa).
4)
Czwartek
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 14.00 do 18.00
(Wyłoniona w otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa).
5)
Piątek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12.00 do 16.00
(Wyłoniona w otwartym konkursie ofert organizacja pozarządowa)
W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.

2. Punkt Nr 2:
Lp.
Dzień
tygodnia
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych dniach tygodnia
Godziny pełnienia dyżuru w punkcie w  poszczególnych dniach tygodnia/ Informacje o rodzaju podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej
1)
Poniedziałek
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik
od 8.00 do 12.00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca)
2)
Wtorek
Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie, ul. Podleśna 1, Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 12.00 do 16.00 (Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu lub osoba go zastępująca  )
3)
Środa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzicznie, Grodziczno 17a, 13-324 Grodziczno
od 15.00 do 19.00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu  lub osoba go zastępująca)
4)
Czwartek
Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu,
ul. Rynek 4, 13-340 Biskupiec
od 14.00 do 18.00 (Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca 
5)
Piątek
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
od 8.00 do 12.00 (w godzinach od 8.00 do 10.00 Radca Prawny wskazany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu  lub osoba go zastępująca) (w godzinach od 10.00 do 12.00 Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu lub osoba go zastępująca)
W zależności od bieżącego zapotrzebowania, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb będzie w punkcie prowadzona nieodpłatna mediacja. Jedno spotkanie podczas dyżuru z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

§ 2
W punkcie Nr 1 prowadzonym przez organizację pozarządową.
  1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać powinny osoby wskazane w art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  2. Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osoba spełniająca wymagania określone w art.11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  3. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, spełniający wymagania określone w art. 4a ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo