Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie o sesji - ilustracja przedstawiająca budynek starostwa

XXII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 17 września 2020 roku o godzinie 13.00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.  Sesja odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
9. Zapoznanie się z wynikami egzaminu maturalnego oraz naboru uczniów na rok szkolny 2020/2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zmianami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zmianami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pn. „Pomagajmy Razem” przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie Nowe Grodziczno 14B, 13-324 Grodziczno współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

17 września o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, fax 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, fax 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo