Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim przywraca bezpośrednią obsługę klientów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19
05.2020

Szanowni Mieszkańcy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wprowadzanym regulacjom prawnym od 19 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym prowadzi się bezpośrednią obsługę klientów. Klienci muszą mieć na twarzy maseczkę zakrywającą usta i nos. Przy wejściu należy dłonie zdezynfekować płynem znajdującym się w budynku. Jednocześnie w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywateli prosi się klientów  o wcześniejsze ustalanie wizyt telefonicznie z pracownikami urzędu.

 • SEKRETARIAT - tel. 56 4724220
 • SKARBNIK POWIATU - tel. 56 4724215
 • SEKRETARZ POWIATU - tel. 56 4724203
 • BIURO AUDYTU I KONTROLI - tel. 56 4724225
 • BIURO RADY POWIATU - tel. 56 4724226
 • STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - tel. 56 6498275
 • WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW - tel. 56 4724209
 • WYDZIAŁ GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI - tel. 56 4724233
 • EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW - tel. 56 4724233
 • POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ i KARTOGRAFICZNEJ - tel. 56 4724236 
 • NIERUCHOMOŚCI - tel. 56 4742221
 • PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA SYSTEMEM JAKOŚCI - tel. 56 6498275
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - PRAWA JAZDY - tel. 56 4724213
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - REJESTRACJA POJAZDÓW tel.56 4724217
 • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU - tel. 56 4724216
 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - tel. 56 4724237, 564724229
 • WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA - tel. 56 4724218, 56 4724223
 • PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - tel. 56 4724236
 • WYDZIAŁ INWESTYCJI, MIENIA I SPRAW GOSPODARCZYCH - tel. 56 4724212
 • WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI - tel. 56 4724231, 56 4724227
 • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH - tel. 56 4724224
 • POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - tel. 56 4724225
 • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - tel. 56 4744400

Od 25 maja 2020 r. do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.  Umawianie telefoniczne usprawni realizację powyższego obowiązku, a także umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie ewentualnych osób oczekujących.  Mając na uwadze obowiązek zachowania reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem epidemią oraz zachowania ciągłości pracy urzędu serdecznie prosimy o rozważenie, czy konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie. Z pracownikami można kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Klienci mogą kierować korespondencję pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
1) poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl , adres skrytki /spnml/SkrytkaESP
2) w sprawach związanych z zadaniami Wydziału Geodezji i Nieruchomości dodatkowo za pośrednictwem Geoportalu Powiatu Nowomiejskiego - https://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/
W lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 3 do odwołania udostępnia się skrzynki do składania korespondencji kierowanej do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. 
Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu Nr 67/2020 Starosty Nowomiejskiego  z dnia 19 maja 2020r. w sprawie zasad bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie Powiatowym  w Nowym Mieście Lubawskim.