Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIAT NOWOMIEJSKI - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, działka nr 147/1 - sprawa GK.6821.1.44.2020

Wyszukiwarka

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, działka nr 147/1 - sprawa GK.6821.1.44.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Radomno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, działka nr 147/1 - sprawa GK.6821.1.44.2020

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia:

że dnia 23 lutego 2021 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6821.1.44.2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Radomno gmina Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 147/1 o powierzchni 0,0012 ha (powstała z podziału działki nr 147), przejętej z mocy prawa przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr AB.6740.3.4.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radomno z rygorem natychmiastowej wykonalności; zmieniającą Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie decyzję Starosty Nowomiejskiego z dnia 25 września 2017 r. Nr AB.6740.3.2.2017.
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, iż jeden ze współwłaścicieli zmarł i jak dotąd nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15, po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie poprzez maila: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl lub dzwoniąc pod numer 56 47 42 221.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo