Konsultacje projektu zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia na 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
01.2020

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 06 lutego 2020 r.

Zaproszenie
W związku z opracowywaniem projektu zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 04 lutego 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).