Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
01.2020

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 06 lutego 2020 r.

Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 04 lutego 2020 r. o godz. 14:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).