Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
02.2020

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.  oraz w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek zarządcy drogi Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, postępowanie w sprawie wydania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn. Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim na działkach nr 39, 108/11, 108/12, 109/7, 110/4, 111/4, 112/4, 113/4, 114/5, 116/3, 117/2, 117/3, 117/4, 175/2, 175/3, 176/2, 177/2, 178/4, 179/4, 183/3, 184, 185/2, 186/1, 186/3, 186/4, 189/5, 189/6, 190/4, 197/1, 198, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 245/1, 281/7 obręb nr 4; nr 53/4, 54/3, 54/6, 90/2, 217/1, 424/2, 436, 449/2, 449/3 obręb nr 5; 1/1, 1/ 2, 8/5, 8/9, 9, 11/1, 11/3, 12/1, 13, 14/1, 15, 16/3, 26/1, 29/1, 36/1, 37/1, 39/4, 40, 41/9, 107/1, 108/3, 176 obręb nr 6.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia składać w w/w sprawie uwagi i zastrzeżenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Z wnioskiem oraz dokumentacją techniczną można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1 w Wydziale Architektury i Budownictwa pokój nr 4.