POWIAT NOWOMIEJSKI

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 22.11.2019

27
11.2019

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 22 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu na podstawie informacji przygotowanej przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego zapoznali się ze stanem aktualnym dotyczącym ograniczania emisji niskiej i jej skutków dla ludności w powiecie nowomiejskim.

Główne źródła emisji niskiej to ogrzewanie oparte na spalaniu paliw oraz transport i komunikacja pojazdami spalinowymi. Polska jest wciąż, zgodnie z informacją NIK, jednym z krajów o najgorszej jakości powietrza. Powoduje to niestety szereg niebezpiecznych następstw dla życia i zdrowia człowieka, stając się bezpośrednią przyczyną chorób nowotworowych, układu oddechowego, układu krążenia, itp.. Stały monitoring jakości powietrza w województwie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza. Najbliższa znajduje się Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Nidzica, Glitajny, Elbląg, Olsztyn i Ełk. W czasie sezonu grzewczego we wszystkich miastach województwa notuje się przekroczenie dopuszczalnego poziomu B(a)P i PM10. Niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika pogarsza sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską. Aby to ograniczyć, należy eliminować spalanie odpadów, w tym biomasy w ogrodach oraz wypalania traw, zwiększać zasięg lokalnych sieci ciepłowniczych, dokonywać modernizacji źródeł ciepła, zwiększać udział OZE (polityka państwa), eliminować paliwa najniższej jakości poprzez np. prawne ustalenie norm jakości sprzedawanego opału i norm jakości pieców oraz promocję gazu (zmniejszenie VAT-u), dokonywanie kontrolowania emisji i nakładania sankcji, szczególnie w okresach zagrożenia, ograniczanie zużycia i strat przesyłowych ciepła (termomodernizacja) oraz innych tego typu działań. Bardzo istotna jest też edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Członkowie Zespołu stwierdzili małą skuteczność działań w tym zakresie, szczególnie w zakresie działań systemowych prowadzonych przez administrację centralną.
Dokonano oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15.
Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Mimo pełnego już ukompletowania składu osobowego Warmińsko-Mazurskiej Brygady WOT, w której skład wchodzi również Kompania WOT dla powiatu nowomiejskiego /jedna z czterech tworzących batalion WOT w Morągu/, prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. WKU prowadzi również nabór do pozostałych rodzajów wojsk w ramach służby przygotowawczej , a także do szkół wojskowych.

K. Grzonkowski
26.11.2019 r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

  Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

  Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

  Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019

  Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 22.11.2019