Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Hala sportowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - miejsce XXI Sesji Rady Powiatu

Absolutorium na XXI Sesji Rady Powiatu

Na sesji w dniu 30 lipca 2020 r. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie powiatu nowomiejskiego w 2019 r. Dokument ten obejmował podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał. Zarówno raport jak i sprawozdania finansowe były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 29 lipca 2020 r. Rada Powiatu niejednogłośnie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu (za głosowało dziesięciu radnych, pięciu radnych wstrzymało się od głosu, dwóch radnych było nieobecnych)
Zanim doszło do głosowania nad absolutorium, radni procedowali nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu, informacją o stanie mienia. W 2019 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 46 189 491,18 zł (103,41% planu), natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 45 023 470, 19 zł (97,58% planu). Wynik budżetu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 166 020,99 zł. Po przeprowadzeniu całej procedury związanej z udzieleniem absolutorium (m.in. odczytanie opinii RIO i wniosku Komisji Rewizyjnej) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r., a następnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
Przedmiotem sesji były także sprawozdania ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. oraz z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu nowomiejskiego w 2019 r.
Rada Powiatu podziękowała także dyrektor Katarzynie Trzaskalskiej i pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku za możliwość korzystania z hali sportowej w trudnym czasie pandemii, wręczając drobny upominek w postaci kwiatów.

Nagranie z XXI Sesji dostępne jest pod linkiem: https://crv.pl/sesja-archiwalna-warminskomazurskier-rada_powiatu_w_nowym_miescie_lubawskim-kadencja_1-sesja_21

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo