POWIAT NOWOMIEJSKI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: