Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 627/1 w Kurzętniku - GK.6821.1.5.2021

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia,

iż został zebrany materiał dowodowy dający podstawę wydania decyzji w sprawie toczącego się w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 627/1, o powierzchni 0,0194 ha (powstała z podziału działki 627, K 74), położoną w obrębie Kurzętnik, gminie Kurzętnik,  przejętej na własność Gminy Kurzętnik, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 22 lipca 2021 r. Nr AB.6740.3.1.2021 zezwalającej Wójtowi Gminy Kurzętnik na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Polnej w Kurzętniku” z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dla przedmiotowej nieruchomości obecnie nie jest prowadzona księga wieczysta. Nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa uprzejmie informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, składać ewentualnie dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.
Po upływie ww. terminu organ, w oparciu o zebrany materiał dowodowy wyda decyzję ustalającą wysokość odszkodowania.
Jednocześnie na podstawie art. 35 i 36 Kpa informuję, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie, z uwagi na dyspozycję art. 10 Kpa, zgodnie z którą stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W związku z powyższym przewidywany termin rozpatrzenia sprawy ustala się do dnia 24 grudnia 2021 r.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo