Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Uwaga, w dniach: wtorek - 14 grudnia 2021 r. w godzinach 14:00 - 18:00 punkt zlokalizowany w Kurzętniku,  środa - 15 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00 - 12:00 punkt zlokalizowany w Nowym Mieście Lubawskim,  wtorek - 21 grudnia 2021 r. w godzinach 14:00 - 18:00 punkt zlokalizowany w Kurzętniku - poradnictwo za pomocą środków porozumiewania na odległość. W pozostałe dni poradnictwo udzielane jest w dotychczasowej formie!

Komunikat dotyczący udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniach 14 grudnia 2021 r., 15 grudnia 2021 r., 21 grudnia 2021 r.  w punkcie prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus.
Starosta Nowomiejski informuje, że w punkcie prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus w dniach: 
- wtorek - 14 grudnia 2021 r. w godzinach 14:00 - 18:00 punkt zlokalizowany w Kurzętniku, 
- środa - 15 grudnia 2021 r. w godzinach 8:00 - 12:00 punkt zlokalizowany w Nowym Mieście Lubawskim, 
- wtorek - 21 grudnia 2021 r. w godzinach 14:00 - 18:00 punkt zlokalizowany w Kurzętniku,
zawieszone jest osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Aby skorzystać z porady w formie porozumiewania się na odległość należy:
- wysłać informację na adres e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl  lub
- zadzwonić pod numerem telefonu: 56 472 42 20,
wskazując inicjały osoby, która chce skorzystać z porady oraz dostępne środki porozumiewania się na odległość – poczta elektroniczna (adres e-mail) lub telefon (numer telefonu).
Po otrzymaniu powyższych informacji, zostanie ustalony termin udzielenia porady.
W przypadku udzielania porad w formie porozumiewania się na odległość osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.       
Jednocześnie informuję, że pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. W związku z powyższym przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:
  1. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo:
    - oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
    - oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  2. Informacje niezbędne do udzielania pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Skany powyższych dokumentów należy przesłać na adres: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl .                                                                                                
Część B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej poradzie, osobę uprawnioną informuje się, o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 56 472 42 03 lub adresem e-mail: org2@powiat-nowomiejski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo