Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

„Aktywny samorząd” 2020

„Aktywny samorząd” 2020

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczysz się? Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON jest właśnie dla Ciebie!!!

W ramach Modułu II programu przewidziana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów związanych z nauką w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).
Ze środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne uczące się zarówno w systemie dziennym (dodatek na pokrycie kosztów kształcenia), jak i zaocznym (dofinansowanie kosztów czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia).
Wnioski o dofinansowanie można składać od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r.; osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl .
System Obsługi Wsparcia jest bezpłatny. Podstawowym i jedynym warunkiem jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania jednego z narzędzi autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: https://sow.pfron.org.pl lub pod numerem telefonu 56 474 31 96. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego- 
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet 
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki. 
Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:
1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie z uczelni
3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)
4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)
5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
6. Oświadczenie Wnioskodawcy
7. Klauzulę informacyjną.

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo