Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Rysunek siedziby Starostwa - ilustracja zarządzenia starosty w sprawie organizacji imprez sportowych

Procedury przy organizacji powiatowych zawodów sportowych

Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 07 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem  COVID-19 przy organizacji powiatowych zawodów sportowych na terenie powiatu nowomiejskiego.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).
§1
Kierując się troską i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, sędziów do obsługi podczas powiatowych zawodów sportowych, wprowadza się szczególne procedury ograniczające ryzyko zakażenia koronawirusem, stanowiące załącznik do zarządzenia. Wytyczne maja charakter prewencyjny.
§2
Zobowiązuje się wszystkie osoby biorące udział w powiatowych zawodach sportowych do bezwzględnego przestrzegania procedur.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2020 Starosty Nowomiejskiego z dnia 07 września 2020 roku.

Procedury organizacji zawodów sportowych
1. Przed rozpoczęciem zawodów zawodnicy, nauczyciele, sędziowie, pracownicy obsługi są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
2. Organizator zawodów zobowiązany jest do dezynfekcji urządzeń i sprzętu używanego podczas zawodów każdorazowo po użyciu przez zawodnika. Organizator zobowiązany jest do dezynfekcji linii do startów przy organizacji biegów sprinterskich 60m, 100m, 200m, 300m, 400m po każdej serii biegów.
3. Bezwzględnie podczas zawodów zakazane jest używanie szatni na obiektach sportowych.
4. Podczas organizacji powiatowych zawodów sportowych mają zastosowanie procedury przeciwdziałania COVID – 19 obowiązujące na obiekcie, na którym odbywają się powiatowe zawody sportowe.
5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby ( m.in. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, wystąpienie stanu gorączkowego) osoba obsługująca medycznie zawody ma prawo nie wpuścić na teren zawodów i nie dopuścić zawodnika do startu.
6. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do obowiązujących norm sanitarnych, szczególnie dotyczących zasad etykiety oddechowej, praktyk w zakresie higieny rąk, dystansu społecznego.
7. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania ustalonych przez organizatora zasad, rozwiązań organizacyjnych bezpiecznego uczestnictwa w zawodach.
8. Każdorazowo do organizowanych powiatowych zawodów sportowych Organizator Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązany jest do:
- opracowania regulaminu zawodów z uwzględnieniem szczegółowych procedur stosowanych podczas powiatowych zawodów sportowych i zapoznania z regulaminem wszystkie zainteresowane osoby,
- udostępnienie informacji uczestnikom zawodów na temat zagrożenia (objawy kliniczne COVID – 19, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia, informacji na temat zachowania dystansu społecznego, informacji na temat zasad ochrony podczas kichania i kaszlu,
- sporządzenia listy wszystkich uczestników zawodów wraz z kontaktami (w przypadku dzieci kontakt do opiekuna grupy) na wypadek stwierdzenia zakażenia u osoby będącej uczestnikiem zawodów,
- przygotowania miejsca izolacji w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID – 19 (w przypadku osób niepełnoletnich należy poinformować o zaistniałym fakcie opiekuna grupy),
- planowania organizacji zawodów stosując rozwiązania zapobiegające gromadzeniu się uczestników, minimalizując kontakt z drugimi osobami oraz sprzętem,
9. Zobowiązuje się zawodników, nauczycieli, sędziów pracowników obsługi do przestrzegania podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem:
- Często myj ręce -należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu ( min. 60% ). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Środki dezynfekcyjne dostępne są dla pracowników Starostwa Powiatowego.
- Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu ( min. 60% ). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie.
- Zachowaj bezpieczną odległość - należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.
- Unikaj formy powitania przy pomocy podawania ręki - epidemiolodzy twierdzą, że ograniczenie kontaktu fizycznego może pomóc spowolnić marsze choroby, która pojawiła się w kilkudziesięciu krajach w ciągu zaledwie dwóch miesięcy.
- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
- Kontroluj temperaturę ciała - wyznacznikiem zdrowia lub choroby, poza ogólnym samopoczuciem i charakterystycznymi objawami, jest temperatura ciała. Wystąpienia gorączki, czyli podwyższonej temperatury ciała, to wyraźny sygnał ostrzegawczy.
- Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzysząca gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową ( wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy ) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazma). W zależności od historii twojej podróży oraz innych okoliczności np. kontakt z osobą która wróciła do kraju z regionów, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa, nowy koronawirus może być jedną z nich.
- Chroń siebie i innych przed zachorowaniem przez skrupulatne stosowanie się do zasad.
- Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590.
- Całodobowy telefon alarmowy dotyczący wyłącznie zgłoszeń podejrzeń/potwierdzeń zakażeń koronawirusem w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - 606 932 190.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo