POWIAT NOWOMIEJSKI

Konsultacje - usuwanie pojazdów

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Informacja o konsultacjach
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej https://www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie https://bip.powiat-nowomiejski.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne (na adres sekretariat@powiat-nowomiejski.pl ) do dnia 08.10.2020.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie, Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 07 października 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).