POWIAT NOWOMIEJSKI

Podsumowanie roku 2019

04
02.2020

31 stycznia 2020 w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki pracy funkcjonariuszy za rok 2019. Odprawa była także okazją do uroczystego przekazania policjantom kluczyków do nowych radiowozów, które trafiły do nowomiejskich policjantów. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski, Pierwszy Zastępca Komendanta mł. insp. Mirosław Mozarczyk, przedstawiciele samorządów i zaprzyjaźnionych służb, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego oraz kadra kierownicza jednostki. 

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim, insp. Jacek Drozdowski, który powitał wszystkich uczestniczących w odprawie. Szef nowomiejskich policjantów zaznaczył, jak ważny był dla nas miniony rok. Rok 100- lecia Powstania Policji Państwowej. To rok szczególny, w którym uczczono pamiątkową tablicą umieszczoną na budynku nowomiejskiej komendy poległych policjantów. Następnie zaprezentował wyniki pracy policjantów wydziału kryminalnego oraz pionu prewencji i ruchu drogowego. Jego wystąpienie poparte zostało prezentacją statystyczną. W dalszej części komendant zaprezentował zebranym informacje dotyczące finansów jednostki dziękując jednocześnie za wsparcie, które otrzymaliśmy od lokalnych samorządów. W swoim wystąpieniu komendant podkreślił i podziękował przedstawicielom zaprzyjaźnionych i służb i samorządom za bardzo dobrą współpracę. Miniony rok był bardzo dobrym rokiem dla naszej Policji. Analizując statystykę na drogach naszego powiatu można śmiało stwierdzić, że utrzymano wysoki stan bezpieczeństwa na drogach porównując je z rokiem wcześniejszym. Warto podkreślić, na co zwrócił też uwagę Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Klimek, że w minionym roku nowomiejscy policjanci odnotowali największą w województwie wykrywalność przestępstw. W 2019 roku policjanci realizowali blisko 4720 interwencji, ujawnili ponad 8755 wykroczeń, wykryli 680 przestępstw. W minionym roku na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa nasi mieszkańcy nanieśli 236 zgłoszenia, z których każde było weryfikowane i skrupulatnie sprawdzane. Plany i priorytety na 2020 r to wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu nowomiejskiego m.in. poprzez dalsze promowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aktywny udział dzielnicowych w kontaktach ze społeczeństwem a także kontynuowanie dobrej współpracy z przedstawicielami wszystkich lokalnych samorządów, prokuratury, sądu, służb mundurowych, innych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie. W kolejnej części odprawy głos zabrali pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, starosta nowomiejski, sekretarz miasta, wójtowie gmin oraz ich przedstawiciele oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb, którzy dziękując za osiągnięte wyniki, służbę i pracę nowomiejskich policjantów na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców podkreślili dobrą współpracę pomiędzy Policją a lokalnymi samorządami. Na zakończenie pierwszej części odprawy rocznej głos zabrał nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za oddaną pracę. Komendant zwrócił szczególną uwagę osiągnięte wyniki i wyróżniające się efekty służby nowomiejskich policjantów. Szef Warmińsko- Mazurskich policjantów podziękował również władzom samorządowym za wspieranie działań i inicjatyw podejmowanych przez nowomiejską komendę. Podkreślenia zasługuje wręczenie przez Komendanta zebranym na odprawie gościom publikacji „Policja Państwowa na północnych obrzeżach II Rzeczpospolitej” napisanej przez asp. szt. Anetę Lichotę. Książka ta porusza kwestie związane z budowaniem struktur policyjnych w okresie 20-lecia międzywojennego, zagadnienia związane z powołaniem Policji Państwowej- także na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, jej organizacją, funkcjonowaniem i obowiązującymi w niej zasadami. Nawiązuje także do etosu służby przedwojennego policjanta. Kolejna część odprawy była doskonałą okazją do przekazania kluczyków od nowych radiowozów o łącznej wartości blisko 200 tysięcy złotych. Kia Sportage to samochód oznakowany, którego całkowity koszt to ponad 113 tysięcy zł. Zakup auta był możliwy dzięki wsparciu lokalnych samorządów. Połowę jego kwoty pokryły samorządy a druga połowa pochodziła z Komendy Głównej Policji. Auto to trafiło do Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Drugi z przekazywanych samochodów do nieoznakowana toyota. Auto to trafiło do nowomiejskiej jednostki za wyróżniające się efekty służby kryminalnej. Jego koszt to ponad 84 tysiące złotych, w całości pozyskany ze środków Komendy Głównej Policji. Trafiło ono do wydziału kryminalnego. Pojazdy te to ogromne wsparcie w pełnieniu codziennej służby przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Zwiększenie liczby pojazdów bez wątpienia przełoży się na szybszy dojazd na interwencje i pomoc potrzebującym. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak w uznaniu za zasługi i osiągnięcia w wykrywaniu przestępstw na terenie powiatu nowomiejskiego na ręce Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego podinspektor Adriany Czyżewskiej przekazał znowelizowany kodeks postępowania cywilnego i kodeks karny z komentarzem.

Tekst i zdjęcie: KPP NML

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podsumowanie 2019 w Komendzie Powiatowej Policji

    Podsumowanie 2019 w Komendzie Powiatowej Policji