POWIAT NOWOMIEJSKI

Strona główna


Artykuły

Komunikat nr 1 z 17.01.2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Grodziczno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Grodziczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Białobłoty, Zwiniarz, Świniarc, Montowo, Katlewo, Zajączkowo, Linowiec, Kuligi.
W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody w Wodociągu Publicznym Grodziczno podwyższonej wartości parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72h, Woda w Wodociągu Publicznym Grodziczno jest warunkowo przydatna do spożycia.
Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

17
01.2020

Czytaj więcej o: Komunikat nr 1 z 17.01.2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim

Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 roku (publikacja w dniu 3.01.2020)

Informujemy, że Uchwałą Nr 44/282/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniono Uchwałę Nr 41/261/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. dokonując zmian w treści ogłoszenia stanowiącego załącznik do powyższej Uchwały w następującym brzmieniu:

15
01.2020

Czytaj więcej o: Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 roku (publikacja w dniu 3.01.2020)
Przejdź do - Powiatowo-Miejski Toast Noworoczny

Powiatowo-Miejski Toast Noworoczny

W miniony piątek 10 stycznia 2020 r., w sali Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście  Lubawskim odbyła się uroczystość, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Powiatowo-Miejski Toast Noworoczny. Gospodarze spotkania Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak i Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank gościli prawie 200 osób. 

14
01.2020

Czytaj więcej o: Powiatowo-Miejski Toast Noworoczny
Przejdź do - Informacja o rekrutacji do projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Informacja o rekrutacji do projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza wszystkich chętnych do projektu, który jest skierowany do osób:

  • w wieku min. 18 lat do wieku emerytalnego,
  • mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, Miasta Ełk i gminy Ełk),
  • biernych zawodowo,
  • posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim.

09
01.2020

Czytaj więcej o: Informacja o rekrutacji do projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
Przejdź do - Wydobywanie kopalin

Wydobywanie kopalin

Teren powiatu nowomiejskiego obfituje w złoża kruszywa: piasku i żwiru czy kamienia budowlanego albo gliny. Są to kopaliny objęte prawem własności nieruchomości gruntowej. Każdy właściciel nieruchomości jest zarazem właścicielem piasku, żwiru i innych kopalin znajdujących się na niej.

09
01.2020

Czytaj więcej o: Wydobywanie kopalin

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Sprostowanie

W związku z omyłkowym wpisaniem terminu zgłaszania ofert na realizację zadań, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 41/261/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. oferty należy składać w terminie do 24.01.2020 r.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie
działań wychowawczo - opiekuńczych – 5 000,00 zł
2. Aktywizacja niepełnosprawnych – 4 000,00 zł
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 4 000,00 zł
4. Promowania zdrowego stylu życia- 5 000,00 zł
5. Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim - 6 000,00 zł
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -5 000,00 zł
7. Turystyka i krajoznawstwo – 3 000,00 zł
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 8 000,00 zł

03
01.2020

Czytaj więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku