Sprzedaż i najem nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 337 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat.

18
11.2019