Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika dekoracyjna

Zawiadomienie o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Montowo, numer działki 64/54

W nawiązaniu do prowadzonego na wniosek NEXERA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Montowo, gmina Grodziczno, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 64/54, o powierzchni 0,0488 ha, Starosta Nowomiejski wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej informuje, iż zgodnie z art. 124 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) projekt decyzji dnia 22 lipca 2021 r. przesłany został do uzgodnienia z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ponadto działając na podstawie art. 35 i 36 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, iż przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzgodnienia projektu decyzji.
Jednocześnie informuję, że wydanie decyzji w sprawie nastąpi w terminie 30 od dnia otrzymania zawiadomienia od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, iż postanowienie opiniujące przesłany projekt decyzji uzyskało przymiot ostateczności. Stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 Kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo