Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

38. Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 16 grudnia 2021 roku o godzinie 14:00 w zdalnym trybie obradowania.
Sesja zostanie przeprowadzona jako wideokonferencja bez udziału publiczności i mediów. Obrady będzie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu z siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022 – 2037:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-359/21 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2022 r.
  c) podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 rok:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-360/21 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.
  c) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-361/21 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowomiejskiego na 2022 rok.
  d) odczytanie uchwały Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
  e) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  f) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
  g) podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godzinie 12:00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo