Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Grafika ilustracyjna

42. Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 31 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 za rok 2021.
 9. Roczne sprawozdania z działalności:
  - Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
  - Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego w Nowym Mieście Lubawskim.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 ze zmianami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zmianami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Kurzętnik.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nielegalnego składowania odpadów w miejscowości Nielbark.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
Przed sesją o godzinie 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Sporządziła: Anna Andrzejczak

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo