Aktualności_1

Aktualności_1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych. Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.

środa, 20 marzec 2019 09:34

Objazd dróg powiatowych

Napisane przez

W dniu 18 marca 2019 r. Radni Rady Powiatu ruszyli w objazd dróg powiatowych. W trakcie objazdu informacji udzielała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Joanna Robaczewska. Po drodze zatrzymano się w firmie „Ziemar” w Szwarcenowie, gdzie radni spotkali się z Przewodniczącym Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Zbigniewem Ziejewskim. Podczas krótkiego spotkania omawiano głównie sprawy związane ze stanem dróg, a także bieżącymi problemami powiatu. Drugi przystanek miał miejsce w Urzędzie Gminy w Grodzicznie, gdzie z radnymi spotkał się Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański. Tu także omawiano sprawy związane z remontami dróg, możliwościami aplikowania o środki z Funduszu Dróg Samorządowych itp.
Radni przejechali przez wszystkie gminy powiatu, łącznie ponad 210 kilometrów, z tego ok. 160 kilometrów drogami powiatowymi. Trasa przejazdu: Nowe Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury), Nawra, Skarlin, Łakorz, Łąkorek, Osetno, Ostrowite, Rywałdzik, Mierzyn, Sumin, Osówko, Wlk. Tymawa, Babalice, Sędzice, Biskupiec, Krotoszyny, Szwarcenowo, Szeplerzyzna, Jamielnik, Radomno, Pustki, Zajączkowo, Kuligi, Tylice, Mroczenko, Grodziczno, Montowo, Ostaszewo, Rynek, Trzcin, Mroczno, Boleszyn, Sugajenko, Bratuszewo, Brzozie Lub., Nielbark, Kąciki, Tereszewo, Partęczyny, Kaługa, Lipowiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie.

Tekst i zdjęcia: BR

Starosta Nowomiejski oraz Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, które odbędzie się 27.03.2019 o godz. 11.00 r. w sali sesyjnej Startowa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
Podczas spotkania przedstawiciele W-M SSE omówią m.in. możliwości i kryteria otrzymania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego nawet do 70% wartości inwestycji.

sobota, 16 marzec 2019 09:51

Komunikat nr 2 z 16.03.2019 r.

Napisane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Bagno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Lekarty, Radomno. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody odpowiada wymaganiom - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda w Wodociągu Publicznym Bagno jest zdatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ul. Grunwaldzka 3 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Sekretariat — tel: 56 474 26 92; fax: 56 49 11 408 Dyrektor - tel: 56 474 44 90 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 10/84/2019 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem:
 
 
Nr ewidencyjny działki
 
Oznacz w KW
 
Pow.
działki w ha
 
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu
 
Okres umowy
 
Czynsz
 
Termin wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie
EL1N/00026354/6
0,4213
W budynku administracyjno - biurowym przy
ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim
Lokal użytkowy o powierzchni 10,49 m2 położony na I piętrze
Najem
na cele biurowe, medyczne, usługi
 
do
3 lat
 
Czynsz miesięczny
wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji
Do 15-go dnia każdego miesiąca
 
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 01 kwietnia 2019 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl

Szanowni Państwo, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin: 24 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

  • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00,
  • potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5329/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

 

 

piątek, 01 marzec 2019 13:58

Wyróżnienia na sesji

Napisane przez

Podczas V Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2019 r. Starosta oraz Przewodniczący Rady złożyli w imieniu Rady Powiatu gratulacje Agacie Kołeckiej i Kacprowi Prusakowskiemu. Agata Kołecka zdobyła Mistrzostwo Polski w biegu 4 x400 metrów sztafet mieszanych podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu. Pani Agata pochodzi z Biskupca i jest zawodniczką AZS – AWF Warszawa. Warto przypomnieć, że pani Agata zdobyła tytuł najpopularniejszego sportowca roku 2017 w plebiscycie “Gazety Nowomiejskiej”. Gratulacje w imieniu córki odebrała mama - p. Edyta Kołecka. Kacper Prusakowski otrzymał gratulacje za ofiarność i godną naśladowania postawę, jaką zaprezentował w dniu 10 lutego br. kiedy to wraz ze swoją mamą udzielił pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie, swojemu sąsiadowi. Kacper zadzwonił na pogotowie i wspólnie z mamą pod kierunkiem ratownika medycznego wykonywali czynności podtrzymujące życie pacjenta do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Młody człowiek, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych  w Kurzętniku, pokazał że posiada odwagę i umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 22 lutego 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2019 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2019 rok zakłada minimum cztery posiedzenia dotyczące omówienia stanu bezpieczeństwa w powiecie. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców powiatu lub środowiska. W planie pracy PZZK na rok bieżący ujęto również przeprowadzenie gry decyzyjnej Zespołu w oparciu o epizod rozgrywany praktycznie podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformował o obostrzeniach związanych z zabezpieczeniem przed wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Podkreślił obostrzenie warunków, jakie należy spełnić, aby nie dopuścić do wystąpienia tej choroby w stadach świń hodowanych na terenie kraju, w tym przede wszystkim do wyeliminowania wszelkich możliwości ich kontaktu z dzikami żyjącymi dziko w środowisku naturalnym. W przypadku nie spełnienia tych obostrzeń, które będą kontrolowane przez odpowiednie służby, osobom ich nieprzestrzegającym grożą określone sankcje karne. Spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii w roku obecnym będzie prowadził nieprzerwanie kontrole warunków bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwa też stały monitoring przez służby weterynaryjne w zakresie przemieszczania swiń na terenie powiatu. Są również i będą prowadzone nadal szkolenia dla hodowców świń w zakresie zasad prawidłowej bioasekuracji. PLW podkreślił, że to głównie człowiek i jego nieprzemyślane działania stanowią punkt newralgiczny w szerzeniu tej choroby. Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Krzysztof Puwalski przedstawił i omówił prezentację dotyczącą obiektów i urządzeń wodnych piętrzących w powiecie nowomiejskim. Jest ich 16 na niektórych ciekach wodnych naszego powiatu. Są to jazy, elektrownie wodne oraz inne. Mimo ich niewielkiego znaczenia gospodarczego spełniają istotną rolę w zakresie gospodarki wodnej w powiecie. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP Jacek Auda przedstawił zasady bezpiecznego zachowania się podczas okresu zimowego, sezonu grzewczego i wiosennych roztopów.

Tekst i zdjęcia: ZK

1) Promowanie zdrowego stylu życia :
Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 350,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wyjazdy na baseny solankowe - 1 550,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Rejs po Jezioraku dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 1 500,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych „Kompresja” - zjazd miłośników motocykli zabytkowych- 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik -„Działajmy razem i uczmy się od siebie” - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej - 1 000.00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Gwary Ziemi Lubawskiej - 1 300.00 zł
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowe Miasto Lubawskie - Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych- 1 600,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” - Smaki jesieni - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - 2 dniowe spotkanie dzieci niepełnosprawnych w Gaju- 2 200, 00 zł
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście Lubawskim Sztygara- wyjazd seniorów do wioski tematycznej- 1 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu -„Kręć się kręć wrzeciono”- 800,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - Poznajemy Gminy Powiatu Nowomiejskiego - Kurzętnik - 1 200,00 zł
5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 5 000, 00 zł
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - Czynny wypoczynek młodzieży - zajęcia ze strzelectwa dla młodzieży- 2 000,00 zł
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Automobilklub Nowomiejski - organizacja górskiego super sprintu i rajdu nowomiejskiego
- 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych - 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - zawody strzeleckie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - 1 500,00 zł
- Klub Sportowy Drwęca - zajęcia dodatkowe dla grup młodzieżowych w szkoleniu piłki nożnej-2 500,00 zł
8) Turystyka i krajoznawstwo
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” - Boczne drogi. Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne - 2 000,00 zł
9) Ochrona zwierząt
- Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Przytul Psisko - Bieg na 4 łapy - 3 000,00 zł

środa, 20 luty 2019 16:51

III Powiatowy Konkurs Savoir Vivre

Napisane przez

Dnia 12 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się III Powiatowy Konkurs Savoir Vivre pod hasłem „Obycie umila życie”. Patronat nad konkursem objął Starosta Nowomiejski. W tym roku młodzież zmagała się z zagadnieniami dotyczącymi właściwego zachowania się w miejscach publicznych tj. szkoła, kino, teatr, restauracja itp. W konkursie wzięło udział 8 drużyn z terenu powiatu nowomiejskiego: Bratiana (2 drużyny), Gwiździn, Jamielnika (2 drużyny), Marzęcic, Kurzętnika (2 drużyny) oraz drużyna z Brzozia. Podczas rywalizacji uczestnicy konkursu rozwiązywali test, oceniali prezentowane przez grupę teatralną zachowania w teatrze, prezentowali scenki na temat złych i dobrych zachowań w szkole, dobierali odpowiednie postawy do danej sytuacji oraz musieli wykazać się umiejętnością wiązania krawata. Poziom był bardzo wyrównany, a rywalizacja zakończyła się dogrywką decydującą o końcowym wyniku.
Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci wartościowe nagrody. Sponsorami tegorocznego konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy w Kurzętniku, Fabryka Mebli Szynaka, Agromex Krystochowicz Sp. J., Expom S.A., Komputronik z Kurzętnika, Kurza Góra - Szkółka Narciarska, Działalność Handlowo – Usługowa Kazimierz Wiśniewki, LGD Ziemia Lubawska.
Podziękowania należą się także Pani Annie Szramowskiej oraz grupie teatralnej FANTAZJA, Pani Magdalenie Kluga-Maron i Pani Dorocie Brozdowskiej oraz uczniom klas I i II TŻiUG, którzy zadbali o słodki poczęstunek oraz kanapki dla uczestników. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują uczestnikom za udział oraz za wspaniałą atmosferę podczas konkursowych zmagań.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

Strona 1 z 3