środa, 07 luty 2018 09:18

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1317N


 

Powiat Nowomiejski przystępuje do realizacji zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice – gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki – Szafarnia (od km 4+305 do km 9+755). Przebudowany zostanie odcinek o długości 5,450 km, który obejmuje część drogi od skrzyżowania z drogą gminna w kierunku Wielkich Bałówek do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Grzmięcy. Droga, na odcinku od Małych Bałówek do Tereszewa oraz w Szafarni, zostanie wzmocniona dwiema warstwami masy mineralno-asfaltowej. Między Tereszewem i Szafarnią ułożona zostanie warstwa wiążąca i powierzchniowe utrwalenie. W ramach zadania, w Szafarni oraz na skrzyżowaniu z droga powiatową Nr 1248N w Tereszewie, wybudowany zostanie nowy chodnik z kostki betonowej. W Małych Bałówkach i w Tomaszewie powstaną zatoki autobusowe. Przebudowie ulegną istniejące zjazdy na przyległe posesje. Ich niweleta zostanie dostosowana do niwelety przebudowanej drogi. Zjazdy gruntowe zostaną utwardzone. Projekt obejmuje także wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz ustawienie w miejscach niebezpiecznych barier energochłonnych stalowych. Dzięki przeprowadzonej inwestycji likwidacji ulegną ograniczenia komunikacyjne hamujące rozwój obszarów wiejskich wsi Małe Bałówki, Tereszewo i Szafarnia. Podniesiona zostanie nośność jezdni do 100 kN/oś co wpłynie na poprawę dostępności infrastruktury transportowej a przede wszystkim przyczyni się do poprawy jakości życia  mieszkańców przyległych miejscowości. Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 05 lutego br. podpisał umowę na roboty budowlane. Wszystkie prace wykona Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane z Brodnicy. Zakończenie prac przewidziane jest na 15 czerwca br. a ich koszt wyniesie 2 441 300 zł. Na zadanie udało się uzyskać wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  w wysokości 63,63% kosztów.

Czytany 594 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.