piątek, 06 wrzesień 2019 12:10

Komunikat nr 2 z 06.09.2019 r.

Napisane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Nawra zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców Nawry oraz Bratiana ul. Górna i ul. Długa. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody w w/w miejscowościach odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda w/w miejscowościach jest zdatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Czytany 71 razy