czwartek, 12 wrzesień 2019 13:30

Komunikat nr 1 z 12.09.2019 r.

Napisane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Grodziczno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Grodziczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Białobłoty, Zwiniarz, Świniarc, Montowo, Katlewo, Zajączkowo, Linowiec, Kuligi. W związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodzie do spożycia w Stacji Uzdatniania Wody w Grodzicznie woda w Wodociągu Publicznym Grodziczno jest niezdatna do spożycia.
Woda do w/w miejscowości będzie dowożona według harmonogramu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzicznie. Wodę z wodociągu należy używać tylko do celów gospodarczo - porządkowych.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Czytany 78 razy