środa, 18 wrzesień 2019 13:34

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Napisane przez
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 29/192/2019 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
 

 Nr ewidencyjny działki

Oznacz w KW

 Pow.
działki w ha

 Położenie nieruchomości

 Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu

Okres umowy

Czynsz

Termin wnoszenia
opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie

EL1N/00026354/6

 

0,4213

 

W budynku administracyjno - biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim

 

Lokale użytkowe położone na I piętrze:

Nr 115 o pow. użytkowej 17,46 m2;

Nr 118  o pow. użytkowej  10,49 m2

 

Najem

na cele biurowe, medyczne, usługi

 

 

 

do

3 lat

 

Czynsz miesięczny

wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji

 

Do 15-go dnia każdego miesiąca

 

 
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 18 września 2019 r. do dnia 9 października 2019 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w No-wym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl
Czytany 60 razy