Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Spotkanie adresowane jest to polskich firm meblarskich z sektora MŚP, które chcą nawiązać współpracę z profesjonalnymi projektantami. Jak to zrobić? Wystarczy zgłosić swoją firmę do projektu ,,Design to dobre dla MŚP".

10 firm ma szanse uzyskania pełnego wsparcia w postaci:
• opieki specjalistów, m.in. design managerów, analityków trendów, technologii, projektantów, • opracowania nowego projektu wzorniczego, nadzoru nad wdrożeniem, stworzenia prototypu i produktu finalnego, • pomocy przy tworzeniu strategii komunikacji, identyfikacji wizualnej marki, kanałów i narzędzi promocji, • opracowania i realizacji przestrzeni wystawienniczej oraz zapewnienia udziału w targach.

Termin: 27 czerwca 2018 r., od 11:00 do 14:00
Miejsce: Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91a, sala 122 Zgłoszenia przyjmowane są do 25.06.2018 r. na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: + 48 735 389 215.


Agnieszka Bailey

Ekspert ds. Eksportu
Expert pro-export

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Investors and Exporters' Service Centre

Departament Koordynacji Promocji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

T: +48 89 512 51 72
F: +48 89 512 51 79
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W: www.invest.warmia.mazury.pl

Adres korespondencyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Adres punktu informacyjnego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Projekt współfinansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Szwarcenowo zaopatrującego miejscowości: Szwarcenowo, Wielka Wólka, Wonna, Krotoszyny, Czachówki.
W dniu 15.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Szwarcenowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysokim wzrostem ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22± 20C po 72 h w ilości >300 jtk/lml. Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

czwartek, 14 czerwiec 2018 12:56

XLVII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLVII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacja na temat planu robót i inwestycji na drogach wojewódzkich.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2018 zadania „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą; „Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży Powiatu Oldenburg 2018”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy Nr RPWM.04.03.01-28-0036/17 z dnia 29 września 2017 r. o dofinansowanie projektu pt.: „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowomiejskiego.
 26. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

czwartek, 14 czerwiec 2018 12:44

Powiatowa Gala Sportu Szkolnego 2017/2018

12 czerwca 2018 już po raz trzeci odbyła się Gala Sportu Szkolnego Powiatu Nowomiejskiego. Uroczystość odbyła się w Sali Pawie Oczko w Tylicach. Gospodarzem był Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, który powitał zaproszonych gości wśród których byli między innymi: Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan, Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela, Krzysztof Widźgowski, Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego i Wójtowie z gmin z powiatu nowomiejskiego, a przede wszystkim dzieci i młodzież wraz z rodzicami. Po krótkiej części artystycznej w wykonaniu Otylii Olęckiej i Mileny Bartnickiej ze Szkoły Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników osiągniętych przez uczniów. Wyróżnione osoby otrzymały statuetki i nagrody, które wręczał im Starosta Nowomiejski wraz z zaproszonymi gośćmi. Podsumowano współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018. Przedstawiciele najbardziej usportowionych szkół Powiatu Nowomiejskiego odebrali pamiątkowe puchary. Dodatkowo na gali wyróżnieni zostali również nauczyciele szkół Powiatu Nowomiejskiego. Podziękowano również Przyjaciołom Sportu.

Wyniki współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2017/2018

Szkoły podstawowe do 100 uczniów:
1.SSP Tylice - 1353 pkt
2.SP Zajączkowo - 711,5 pkt
3.SP Brzozie Lubawskie - 466,5 pkt
4.SP Gwiździny - 274,5 pkt
5.SP Radomno - 232,5 pkt
6.SP Krotoszyny w ZS Bielice - 223 pkt
7.SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim - 203 pkt
8.SP Skarlin - 189,5 pkt
9.SP Zwiniarz - 173 pkt
10.SP Łąkorz - 133,5 pkt

Szkoły podstawowe powyżej 100 uczniów:
1.SP Kurzętnik - 2152 pkt
2.SP nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim - 1655,5 pkt
3.SP Nowe Grodziczno - 1369,5 pkt
4.SP Marzęcice - 1336,5 pkt
5.SP nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim - 1304 pkt
6.SP Mroczno - 1174 pkt
7.SP Tereszewo - 753 pkt
8.SP Biskupiec - 506,5 pkt
9.SP Jamielnik - 373 pkt
10.SP Bratian - 180 pkt

Szkoły gimnazjalne:
1.Kurzętnik - 1620 pkt
2.Mroczno - 1342 pkt
3.Grodziczno - 1302 pkt
4.Marzęcice - 1195,5 pkt
5.Klasa VII z SP nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim - 1090 pkt
6.Bielice - 755 pkt
7.Jamielnik - 735 pkt
8.Bratian - 522,5 pkt
9.Klasa VII z SP Zajączkowo - 259,5 pkt
10.Klasa VII z SP Gwiździny - 201,5 pkt

Szkoły ponadpodstawowe:
1.ZSZ Kurzętnik - 1347,5 pkt
2.ZS im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - 1282,5 pkt
3.ZS Bielice - 147 pkt

Najlepsi Sportowcy Powiatu Nowomiejskiego Szkół Podstawowych (kolejność alfabetyczna):

Miłosz Bochenek, Szymon Garbicz, Lena Kozłowska, Klaudia Kucińska, Amelia Łożyńska, Alina Ługiewicz, Miłosz Moczadło, Julia Rochewicz, Mateusz Stępień, Oliwier Zdanowski

Najlepsi Sportowcy Powiatu Nowomiejskiego Szkół Gimnazjalnych (kolejność alfabetyczna):
Daniel Dąbrowski, Bartosz Keński, Kinga Kornacka, Amelia Kucińska, Agata Kozłowska, Adrianna Ługiewicz, Natalia Sarnowska, Wojciech Skronik, Agata Zielińska

Najlepsi Sportowcy Powiatu Nowomiejskiego Szkół Ponadpodstawowych (kolejność alfabetyczna):
Oskar Brzuszczak, Patryk Czarnota, Kamila Pawłowska, Patrycja Pawłowska, Kacper Rudnik, Hubert Rzepkowski

Najlepsi Sportowcy Powiatu Nowomiejskiego dyscyplin sportowych nie objętych kalendarzem SZS

Szkoły Podstawowe:
Maciej Jeda, Klaudia Kendziorska, Samanta Klein, Mieszko Siemiątkowski, Dawid Szpanelewski, Ewelina Ziółkowska

Szkoły gimnazjalne:
Dawid Balewski, Kamil Kłosowski, Karolina Kornacka

Szkoły ponadpodstawowe:
Paweł Kendziorski, Albert Mederski, Jakub Rochewicz, Oskar Rogowski, Miłosz Tessmer, Sebastian Wasiewski

Nagroda specjalna Starosty (Mistrzostwo Polski w Mieszanych Biegach Sztafetowych 4x600m):
Dawid Balewski, Kinga Kornacka, Karolina Kornacka, Dawid Szpanelewski

Wyróżnienia dla nauczycieli wychowania fizycznego:
Maciej Bochenek, Renata Bojarska, Dorota Dreszler, Sylwia Gortatowska, Dorota Nowińska, Arkadiusz Wierzbowski, Marek Żak

Przyjaciele Sportu:
Maciej Przybylski, Łukasz Okołowski, Zdzisław Lewalski, Marek Borkowski, Krystyna Wójcik-Wiśniewska, Wioletta Kozłowska, Marcin Sarnowski, Stanisław R. Ulatowski, Bernadetta Kleinowska, Krzysztof Piechocki

Wyróżnienia PSZS w Nowym Mieście Lubawskim:
Jacek Krzekotowski, Agnieszka Magnuszewska, Wiesław Schwarz, Jerzy Dembiński, Tymoteusz Ostrowski, Urszula Ewertowska

13 czerwca 2018 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie Obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w powiecie nowomiejskim. Zgromadzonych gości powitał Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Na bazie mocnego fundamentu jakim jest dom rodzinny i kochająca się rodzina zbudowana jest nasza ojczyzna. Na przestrzeni 100 lat można powiedzieć, że rodzinne domy to nasza ojczyzna, to nasz język narodowy, nasza kultura i duma narodowa- to nasza polskość, nasze korzenie, nasze wspomnienia i nasze tęsknoty.
Powiatowe obchody rozpoczęły się od występu artystycznego zespołu „Roztańczone baletki”  pod przewodnictwem p. Elżbiety Grzywacz i p. Agnieszki Kaczerzewskiej ze Szkoły Podstawowej w Nowym Grodzicznie.  Dziewczęta zajęły I miejsce w I  powiatowym konkursie tańca w 2018 roku. Następnie ks. Grzegorz Bohdan Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas przeprowadził krótką prelekcje na temat więzów rodzinnych. Z okazji powiatowych Obchodów Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny w powiecie nowomiejskim powołani zostali koordynatorzy w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zadaniem ich było koordynowanie Dni Rodziny oraz zaprezentowanie wydarzeń, które miały miejsce w ich jednostkach  podczas  podsumowania.
Tegoroczne hasło XX Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny to „Rodzina-Dom-Ojczyzna”, w związku z tym Starostwo Powiatowe ogłosiło powiatowy konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zostały wyłonione następujące prace uczniów:

 

W kategorii kl. IV-VII:


1 miejsce Olga Jabłońska SP Kurzętnik
2 miejsce Oliwia Sochacka SP Szwarcenowo
3 miejsce  Karol Musiał SP Łąkorz
3 miejsce Julia Calińska SP Szwarcenowo
W kategorii szkół gimnazjalnych:
1 miejsce Aleksandra Piekło Gimnazjum Marzęcice
2 miejsce Aleksandra Kłosowska Gimnazjum Marzęcice
3 miejsce Aleksandra Milz Gimnazjum Kurzętnik

 

W kategorii szkół ponadpodstawowych:


1 miejsce Martyna Szwechowicz ZSZ Kurzętnik
2 miejsce Patryk Gawiński ZSZ Kurzętnik
3 miejsce Agata Wysocka ZSZ Kurzętnik


Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak i Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska wręczyli autorom najlepszych prac nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczestnikom złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania za piękne i interesujące prace. Nauczycielom podziękowali za zachęcenie i przygotowanie dzieci do udziału w konkursie. W tegorocznej edycji konkursu dla nastolatków „8 wspaniałych powiatu nowomiejskiego” jury powołane przez Starostę Nowomiejskiego wyróżniło ośmioro osób, które podejmują inicjatywy w lokalnych społecznościach, wyróżniają się spośród rówieśników i są przykładem do naśladowania dla innych.

 

"8 wspaniałych powiatu nowomiejskiego 2018"

Klaudia Szulwic

SP Nowe Grodziczno

Aleksandra Łukaszewska

SP Nowe Grodziczno

Zofia Jabłońska

SP Jamielnik

Hanna Kraińska

ZSZ Kurzętnik

Wiktor Bronowski

SP 3 NML

Paulina Strzyżewska

ZS im. C.K. Norwida

Monika Wyżlic

ZS im. C. K. Norwida

Tymoteusz Ostrowski

ZSZ Kurzętnik

 

Tekst i zdjęcia: OP

Pod przewodnictwem Wice Starosty Nowomiejskiego Pani Katarzyny Trzaskalskiej w dniu 6 czerwca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu zapoznali się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie. Za niestety poważne zagrożenie z uwagi na rosnącą skalę występowania boreliozy uznano ukąszenia przez kleszcze. Podkreślono, że coraz większa liczba tych owadów może być nośnikiem tej choroby. Innym, również groźnym skutkiem ukąszenia przez tego owada może być kleszczowe zapalenie mózgu. W tym jednak przypadku pomagają szczepienia ochronne. Pewne zagrożenie dla mieszkańców naszego powiatu stanowi też występująca w niektórych porach roku grypa. Występowanie pozostałych chorób zakaźnych na terenie powiatu ogranicza się do mniej licznych przypadków, nie stanowiąc większego zagrożenia. Zgodnie z przedstawioną informacją rośnie ilość osób uchylających się od szczepień obowiązkowych, co niestety może niepokoić chociażby w kontekście ujawnionych na terenie powiatu ostródzkiego przypadków zachorowań na odrę u osób dorosłych.  
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił również zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Stwierdził, że od miesiąca marca obowiązują obostrzone zasady bioasekuracji dotyczące stad trzody chlewnej, obejmujące między innymi szczegółowe kontrole w tym zakresie. Z uwagi na znaczenie  tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu. W tym kontekście omówiono również budzący niepokój mieszkańców powiatu rozwój inwestycji związanych z powstawaniem wielkotowarowych ferm zwierzęcych m.in. w Wielkich Bałówkach. Mimo negatywnych komentarzy, wypowiadanych przez uczestników posiedzenia, podzielających obawy mieszkańców  dotyczących pogorszenia warunków zamieszkiwania w takiej okolicy brak jest skutecznych, zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem możliwości zaniechania takich inwestycji mimo oporu mieszkańców. Taką możliwość daje tylko wcześniej przygotowany i przyjęty do realizacji przez Radę Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety, większość miejscowości naszego powiatu takich planów nie posiada.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił uwagę członkom Zespołu na obowiązujące na skutek zapisów prawa budowlanego, jak również przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych przeglądy substancji budowlanej. Ich brak, potwierdzony brakiem odpowiednich dokumentów lub zapisów w tych dokumentach może skutkować nie tylko karą w przypadku kontroli, ale również odmową wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową w przypadku pożaru lub innego nieszczęśliwego zdarzenia. Jak podkreślił, część tych zapisów dotyczy również właścicieli budynków jednorodzinnych.     
Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił członkom Zespołu zmiany i ograniczenia związane z trwającym obecnie remontem oddziału chirurgicznego. Stwierdził, że usługi szpitalne są realizowane na bieżąco, mimo obecnych trudności lokalowych. Znacznie większe kłopoty sprawia sytuacja kadrowa szczególnie w grupie lekarzy, a także niedofinansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak podkreślił, obowiązuje w tym zakresie wielkość ryczałtu z 2017 r., mimo znacznego wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem Szpitala i kadry pracowniczej.  
W posiedzeniu Zespołu uczestniczył również mjr Adam Trypucki, Z-ca Komendanta  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie. Poinformował, że ochotnicy z terenu naszego powiatu, chętni do  wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej zgłaszają się do WKU w Ostródzie. Jak podkreślił, szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z WKU w Ostródzie, m in. za pośrednictwem strony internetowej.  

Tekst: K. Grzonkowski

środa, 13 czerwiec 2018 12:00

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

8 czerwca 2018 w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej. W uroczystej gali udział wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku wraz z dyrektorem Mirosławem Wodarą. Szkoła otrzymała tytuł i statuetkę Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości za realizację projektu Centrum Nauki Kurzętnik. Projekt ten realizują Małgorzata Hincman- Mróz (nauczycielka chemii i biologii) oraz Dorota Brozdowska (nauczycielka fizyki). Jego celem jest popularyzacja nauk ścisłych z zastosowaniem metod zabawowych i pokazowych przy wykorzystaniu  powszechnie dostępnych materiałów i przyrządów.
Podczas gali Szkoła odebrała też dyplom Dobrej Praktyki (już czwarty ) za projekt „Centrum Edukacji Technicznej- specjalizacje dla potrzeb rynku pracy”. Projekt ten to stworzona nowa pracownia do projektowania 2D i 3D oraz programowania maszyn CNC. Jego koordynatorem  jest Anna Faltynowska. Od tej pory Szkoła, jako jedyna w województwie warmińsko - mazurskim, nosi miano Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

wtorek, 12 czerwiec 2018 13:32

Olimpiada Wiedzy Rolniczej i BHP

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku miały miejsce zmagania na szczeblu powiatowym Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim, działający w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Patronem medialnym wydarzenia jest portal informacyjny NoweMiasto.DlaWas.info.
Zmagania oceniała komisja konkursowa, której przewodniczył Pan Grzegorz Kowalski, Kierownik PZDR. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. Po kilku dogrywkach ustalono ostateczną klasyfikację:
I m. Piotr Kowalski z Marzęcic
II m. Wojciech Jarzębowski z Tereszewa
III m. Damian Jaroszewski z Rywałdzika.
Osoby te będą reprezentowały nasz powiat podczas olimpiady szczebla wojewódzkiego.
Uczestnicy konkursu otrzymali liczne, wartościowe nagrody i upominki. Ich sponsorami byli m.in. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim i wszystkie gminy powiatu, W-MODR, KRUS oraz liczne przedsiębiorstwa związane z branżą rolniczą z terenu powiatu nowomiejskiego.
Organizatorom gratulujemy bardzo dobrej organizacji imprezy, o czym świadczy pozyskanie do współpracy wielu partnerów i sponsorów oraz przede wszystkim duża liczba uczestników.

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Puwalski

Na podstawie art.11 ust.2 w związku z art. 13 ust 1,art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2018, poz 121 ze zm.)
 
 
Lp.
Nr działki
Pow. w ha
Obręb
 Nr KW
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
Wysokość opłaty
z tytułu dzierżawy w zł.
Termin wnoszenia opłat
Uwagi
1
33/1
9,9200
Gwiździny
Księga Gruntowa Gwiździny T. I k.1 z lat 1920-1947
N, Ws
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
2.400,00 rocznie
Do 31 marca każdego  roku począwszy od 2018 r.
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście  Lubawskim od dnia 8 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej-Gazeta Nowomiejska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
wtorek, 05 czerwiec 2018 08:47

Tęczowe "Smaki Wakacji"

Dużo wspaniałej zabawy, piękna pogoda i mnóstwo gości, w tym oczywiście dzieci- tak wyglądały zorganizowane 3 czerwca  w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku Tęczowe Smaki Wakacji  na Dzień Dziecka z Remmic' iem. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gustaw marek Brzezin, ponadto patronami "Smaków Wakacji" byli Powiat Nowomiejski i Gmina Kurzętnik. Dzień Dziecka to tak naprawdę święto i tych najmłodszych i tych starszych. Dlatego z tej okazji warto było przybyć do Zespołu Szkół Zawodowych i przyjemnie spędzić  niedzielne popołudnie w gronie rodzinnym.  Podczas imprezy każdy znalazł coś dla siebie, a bogaty program artystyczny zapewnił wszystkim wspaniałą zabawę przez wiele godzin. Scena kurzętnickiej hali sportowej tętniła życiem. Najpierw  zaprezentowała się na niej szkolna grupa teatralna "Fantazja" ze spektaklem "Królewna Śnieżka i wesołe krasnoludki".  Spektakl  bardzo spodobał się publiczności, czego najlepszym dowodem były owacje jakie otrzymali młodzi aktorzy i ich opiekunka Anna Szramowska. Następnie na hali odbył się turniej tańca "Remmic Gold Shoes" o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik oraz VI festiwal tańca " "Remmic Dance Stage" o Puchar Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka  i Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Mirosława Wodary. Impreza obfitowała również w wiele innych atrakcji, wśród których znalazły się m.in.:  dmuchane place zabaw, malowanie twarzy,  zjeżdżalnie ,  warsztaty plastyczne, "malowanie na szkle", kucyki, kawiarenka, grill, frytki, naleśniki i gofry. Wyjątkową recenzją całej zabawy było stwierdzenie małej uczestniczki: "Mamo, było wspaniale". Z uwagi na to, że impreza okazała się sukcesem, Dyrektor ZSZ w Kurzętniku Mirosław Wodara i Maciej Remiszewski  ustalili, że jej kolejne edycje będą w przyszłości kontynuowane.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

Strona 1 z 46