Aktualności_1

Aktualności_1

W dniach 21 – 28 lipca br., na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Hartek w Ostaszewie odbył się trzeci już Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nasze obozy przeznaczone są dla młodzieży powiatu nowomiejskiego, skupionej w MDP, ale zapraszamy też uczestników – młodych strażaków z partnerskiego powiatu Oldenburg. Łącznie podczas tego tygodnia uczestnikami naszego Obozu była grupa ponad 90 uczestników (34 dzieci z Niemiec, 60 młodych strażaków z powiatu nowomiejskiego). Spotkanie było przede wszystkim okazją do rywalizacji sportowej, do poszerzania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej, ale również do zawierania nowych znajomości i nauki języków obcych. Dzieci chętnie rozmawiały ze sobą i szybko potrafiły nawiązać kontakty.
Uczestnikom obozu zapewniono bogaty program, zawierający nie tylko rozgrywki sportowe. Obozowicze mieli okazję do zwiedzania okolic, m.in. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Zespołu Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy, a także poznania walorów krajobrazowych doliny rzeki Drwęcy. Niektórzy pierwszy raz mieli okazję, aby wziąć udział w spływie kajakowym, który był na pewno wspaniałym przeżyciem. Pogoda tego roku dopisywała, co pozwoliło na korzystanie z jeziora i plaży na terenie Obozu.
W merytoryczne przygotowanie programu i jego realizację włączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
Komendantem Obozu był Edmund Bartycha – emerytowany strażak naszej jednostki.
Organizacja Obozu była możliwa dzięki środkom zewnętrznym. Zadanie było wsparte ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, ze środków finansowych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz z samorządów lokalnych powiatu nowomiejskiego.

Tekst i zdjęcia: KPPSP

25 lipca 2018 podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Podziękowania Ryszardowi Kłosowskiemu za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz powiatu nowomiejskiego złożyli przewodniczący Rady Kazimierz Wiśniewski, starosta Andrzej Ochlak i wicestarosta Katarzyna Trzaskalska. Nie zabrakło także kwiatów, gratulacji i życzeń dla Joanny Robaczewskiej, która objęła stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów geodezyjnych na terenie gminy Biskupiec od dnia 11 lipca 2018 r. do dnia 10 września 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, do Starosty Nowomiejskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Biskupiec w Urzędzie Gminy Biskupiec, a także w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
Złożone uwagi zostaną rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych. 

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:07

XXXIV Dni Drwęcy

Napisane przez

14 lipca 2018 r. w Brodnicy nad jeziorem Niskie Brodno odbyły się obchody XXXIV Dni Drwęcy. Zgromadzonych gości przywitał Pan Mariusz Klonowski – Wicestarosta Brodnicki i Prezes Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Organizatorzy przygotowali liczne gry, zabawy i konkursy dla publiczności; przygotowano również bezpłatne atrakcje dla dzieci – animatorzy, dmuchańce oraz trampoliny. Odbył się też występ grupy Timbersport, czyli pokaz cięcia i rąbania drewna pilarkami i siekierami marki STIHL.

Tekst: OŚ

W bieżącym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Polskie środowisko naukowe upamiętnia ten jubileusz serią konferencji naukowych w ramach projektu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości". W ciągu roku, co miesiąc w innej uczelni, jest organizowana konferencja obejmująca dyskusje na tematy istotne z punktu widzenia rozwoju naszej Ojczyzny. We wrześniu, gospodarzem obchodów jubileuszowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a tematem obrad będzie "Ekologia - Solidarność społeczna - Zrównoważony rozwój". Konferencja odbędzie się24 września 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Dybowskiego 11), w godzinach od 9 do 15 (szczegółowy program będzie dostępny na początku września). Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Prezydenta Polski. Gościć będziemy m.in. wicepremiera dr. Jarosława Gowina. Z wielką radością będziemy także gościć mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam, zwracając się z prośbą do Pana Starosty o pośredniczenie w przekazaniu niniejszego zaproszenia i szerokim upowszechnieniu wśród mieszkańców regionu. Zaproszenie ślę z nadzieją, że mieszkańcy Powiatu Nowomiejskiego - uczniowie, nauczyciele, pracownicy urzędów, parafianie, w sumie każdy członek społeczności zamieszkującej powiat - przyjmą zaproszenie na to wydarzenie i w miarę swoich możliwości osobiście wezmą udział. Konferencja będzie też transmitowana przez media społecznościowe. Z konferencją będzie powiązana akcja rozesłania po regionie "drzewek jubileuszowych", które będzie można posadzić w miejscach odpowiednio upamiętniających jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wspólne jego świętowanie (szkoły, urzędy, parki itp.)...
Aby przygotować odpowiednią liczbę miejsc, poczęstunku oraz pamiątek, potrzebne jest imienne zarejestrowanie uczestnictwa - można będzie tego dokonać we wrześniu, poprzez stronę internetową <http://polonia-restituta.pl>. W razie potrzeby udzielenia dodatkowych informacji lub też asystencji przy rejestracji, proszę o wiadomość e-mail, na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> .

W załączeniu przesyłam zaproszenie J.M. Rektora UWM w Olsztynie prof.
dr. hab. Ryszarda Góreckiego. Wyrażam nadzieję na wrześniowe spotkanie z mieszkańcami Powiatu Nowomiejskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Droga powiatowa Nr 1317N Marzęcice - Tereszewo - Szafarnia stanowi połączenie głównych ciągów komunikacyjnych z obszarami rekreacyjnymi w Szafarni i przy Jeziorze Partęczyny. Wagę tego ciągu komunikacyjnego widzieli chyba wszyscy kolejni Starostowie Nowomiejscy. Nie było bowiem kadencji, w której nie wykonywano by na tej drodze mniejszych lub większych inwestycji. Nie było też roku, w którym Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni nie wnioskowałoby o podjęcie kompleksowych działań, w szczególności na odcinku Tereszewo - Szafarnia.
Kiedy więc w 2016r. pojawiła się okazja ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich bez wahania skorzystano z tej szansy. Położenie drogi, obciążenie jej ruchem w szczególności turystycznym i wewnętrznym ruchem związanym głównie z produkcją rolną, bezpośrednie sąsiedztwo z obiektami użyteczności publicznej (żłobek, ośrodek zdrowia i kościół w Tereszewie) doskonale wpisywało się w założenia programu.
Wszystkie prowadzone do tej pory na tej drodze inwestycje miały na celu likwidację ograniczeń komunikacyjnych hamujących rozwój wsi położonych przy niej. Dokonana w tym roku przebudowa odcinka Małe Bałówki - Tereszewo - Szafarnia również. Niewątpliwie wpłynie ona na poprawę jakości życia mieszkańców Małych Bałówek, Tereszewa i Szafarni. Ale oprócz tego poprawie uległ komfort i bezpieczeństwo poruszania się wszystkich użytkowników ruchu. Przebudowie uległa droga na odcinku 5,45 km.
W ramach zadania wykonano :

  • wyrównanie nawierzchni wzmacniając ją warstwę profilową, warstwę wiążącą grubości 4 cm i warstwę ścieralną grubości 4 cm, oprócz odcinka między Tereszewem i Szafarnią gdzie jako warstwę ścieralną wykonano powierzchniowe utrwaleni,
  • w Szafarni poszerzono drogę do 5 m,
  • w Tereszewie i Szafarni powstał nowy chodnik a wcześniej istniejące chodniki zostały przebudowane,
  • na przystankach autobusowych Wielkie Bałówki i Tomaszewo wybudowano zatoki,
  • wykonano zjazdy indywidualne na przyległe posesje,
  • na całym odcinku uregulowano pobocza,
  • odnowione zostały przydrożne rowy,
  • wymieniono oznakowanie pionowe na odblaskowe, a na skrzyżowaniach wymalowano oznakowanie poziome,
  • Gmina Kurzętnik w ramach współpracy przebudowała skrzyżowanie z drogą gminną w Szafarni. Utwardzony został wlot z drogi gruntowej na długości 36 m.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy

Koszt zadania wyniósł niespełna 2,5 mln zł. Wykonano je w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach którego pozyskano wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 63,63% wydatków. Pozostałymi kosztami podzieliły się po połowie Powiat Nowomiejski i Gmina Kurzętnik.

Liczymy, że współpraca z Gminą Kurzętnik niewątpliwie będzie kontynuowana w latach przyszłych. Powiat Nowomiejski sukcesywnie realizuje bowiem inwestycje na drogach powiatowych wskazanych w Planie Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Powiatowych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2019. Na przyszły rok planowana jest do realizacji przebudowa drogi od mostu przy Jeziorze Wielkie Partęczyny do Nielbarka. Zadanie to uzależnione jest jednak od pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2018r. sporządzona zostanie dokumentacja i złożony będzie wniosek o wsparcie finansowe z tego programu. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie oceniony i uda się nam uzyskać dofinansowanie, to w przyszłym roku przystąpimy do przebudowy tej drogi. Od wysokości wsparcia zależy czy zadanie wykonamy w jednym etapie, czy też zostanie ono rozłożone na dwa lata. Zakładamy, że wówczas w pierwszym etapie przebudowana zostanie droga od mostu przy Jeziorze Wielkie Partęczyny, przez Tereszewo, do skrzyżowania przy krzyżu na Lipowiec. Drugi etap obejmie wówczas kontynuację tego odcinka przez Kąciki do Nielbarka, do zjazdu na Strefę Przemysłową.

Tekst: Joanna Robaczewska/ZDP
Zdjęcia: OP

Zgodnie z art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) Starosta Nowomiejski informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej dla jednostki ewidencyjnej Kurzętnik - 281204_2, która zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.) oraz §55-§57 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034).
Działania modernizacyjne dotyczyć będą gruntów (granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, praw do nieruchomości gruntowych), budynków i obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych i podmiotów ujawnionych w ewidencji.
Po zakończeniu prac geodezyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego będzie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Informacje o miejscu i terminie wyłożenia będą podane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku oraz ogłoszone w prasie o zasięgu krajowym na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 21:05

Zmiana w składzie Zarządu Powiatu

Napisane przez

W związku z rezygnacją Agnieszki Stajszczak z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim złożoną z dniem 25 maja 2018, konieczne było uzupełnienie składu Zarządu. Na sesji w dniu 21 czerwca 2018 na wniosek Starosty Nowomiejskiego, w tajnym głosowaniu, Rada Powiatu wybrała na Członka Zarządu Marka Piątkowskiego.

sobota, 23 czerwiec 2018 18:23

Informacja z XLVII Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

21 czerwca 2018 podczas XLVII Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uhonorowano wyróżniających się uczniów Zespołu Szkół im. C.K. Norwida i ich opiekunów. Andrzej Ochlak, Kazimierz Wiśniewski i Katarzyna Trzaskalska złożyli gratulacje i podziękowania: Jolancie Grabkowskiej (II miejsce na etapie wojewódzkim XXIII Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej), opiekun - Jadwiga Lewandowska, Agacie Garbicz i Aleksandrowi Zagórskiemu (wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo - Planeta”) opiekun - Edyta Kozłowska oraz Wiktorowi Dąbrowskiemu, Marcinowi Nadarzyńskiemu, Krzysztofowi Szymankiewiczowi i Mateuszowi Czarnomskiemu (wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny 2018), opiekun - Anna Resicka.

Oprócz uczniów uhonorowano również strażaków ochotniczo i zawodowo pełniących służbę.

W dniach 14 i 15 czerwca 2018 roku w Gołdapi oraz Olecku odbyły się XIX Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym. Pierwszego dnia areną zmagań była wspinalnia w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi, gdzie rozegrano pierwszą konkurencję - wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. Zwycięzcą konkurencji został Przemysław Kierzenkowski z KP PSP Nowe Miasto Lubawskie z czasem 14,519 sek.
Drugiego dnia zawodów rozegrano kolejne dwie konkurencje: pożarniczy tor przeszkód oraz ćwiczenie bojowe. Przemysław Kierzenkowski pożarniczy tor przeszkód ukończył na drugim miejscu z czasem 17,32 sek., nieznacznie ustępując zwycięzcy tej konkurencji (o 0,10 sek.). Na torze przeszkód trzecie miejsce zajął Patryk Grzechowiak z czasem 18,33 sek.
W klasyfikacji dwuboju pożarniczego zwycięzcą został Przemysław Kierzenkowski z czasem 31,848 sek. Jest to jego czwarte z rzędu mistrzostwo województwa w dwuboju pożarniczym.
Konkurencją, której wynik decydował o klasyfikacji drużynowej, było ćwiczenie bojowe.
Nasza drużyna w pierwszym biegu uzyskała czas powyżej 34 sekund, zaś Iława osiągnęła najlepszy czas pierwszej serii – 28,859 sek. W drugim biegu nowomiejscy zawodnicy, podrażnieni wynikiem konkurentów, poszli na całość i osiągnęli czas 28,805 - lepszy o 0,054 sekundy. Żadna z drużyn nie osiągnęła lepszego rezultatu.
Skład drużyny KP PSP Nowe Miasto Lubawskie: ogn. Leszek Bytner, mł. ogn. Patryk Grzechowiak, mł. kpt. Paweł Jankowski, mł. ogn. Patryk Januszewski, st. str. Paweł Jędrzejewski, mł. asp. Przemysław Kierzenkowski, mł. asp. Kamil Płoski. Kierownikiem drużyny był st. kpt. Mirosław Ochlak

W dniach 15 -17 czerwca 2018 w Licheniu Starym odbyły się XII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. W zawodach wzięły udział 32 najlepsze drużyny z całego kraju. Z Powiatu Nowomiejskiego wystartowały drużyny męska i żeńska z OSP Bratian w składach: Jacek Ławicki, Piotr Podwojewski, Michał Szwechowicz, Leszek Orzechowski oraz Wioleta Mędrzycka, Beata Dreszler, Dominika Giziewska i Nikol Mioskowska.
Mężczyźni i kobiety rywalizowały w tych samych 7 konkurencjach.
Mężczyźni zdobyli: tytuł Mistrza Polski w konkurencji holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem w klasie łodzi powyżej 50 km, tytuł Mistrza Polski w konkurencji manewrowanie łodzią motorową slalom w klasie łodzi powyżej 50 km, tytuł Wicemistrza Polski w konkurencji podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej w klasie łodzi powyżej 50 km, tytuł II Wicemistrza Polski w konkurencji budowa wału przeciwpowodziowego. W klasyfikacji generalnej plasując się na 5 miejscu, kobiety w klasyfikacji generalnej zajęły 26 miejsce a w klasyfikacji kobiet (na 6 startujących drużyn kobiecych) 3 miejsce. Do pokonania było 7 konkurencji: 3 z użyciem łodzi motorowych oraz 4 wodno lądowe z użyciem łodzi wiosłowych i innego sprzętu służącego do akcji ratowniczych na wodzie.

Gratulacje otrzymał także Mirosław Wodara za sukces Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku jakim było uzyskanie tytułu Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości za realizację projektu Centrum Nauki Kurzętnik.

Foto: OP

Informacje o sukcesach strażaków dzięki uprzejmości Jacka Ławickiego i st. kpt. Mirosława Ochlaka

w sprawie jakości wody do spożycia w Wodociągu Publicznym Szwarcenowo zaopatrującym w wodę do spożycia miejscowości : Szwarcenowo, Wonna, Krotoszyny, Wielka Wólka, Czachówki. Na podstawie badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej w dniach 15.06.2018 r. i 19.06.2018 r. ze Stacji Uzdatniania i z sieci wodociągowej woda w wodociągu odpowiada wymogom sanitarnym. W próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°c po 72 h.
Woda w Wodociągu Publicznym Szwarcenowo jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Strona 1 z 6