Aktualności_1

Aktualności_1

sobota, 15 czerwiec 2019 11:29

Umowa na przebudowę drogi

Napisane przez

10 czerwca 2019 wojewoda Artur Chojecki wręczył promesę dokumentującą wielkość środków przyznanych na remont i budowę dróg lokalnych staroście Andrzejowi Ochlakowi. Podpisano również umowę, w czym uczestniczyli także wicestarosta Jerzy Czapliński i skarbnik powiatu Halina Bartkowska.

11 czerwca 2019 w siedzibie Starostwa podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy na wykonanie inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. - Tereszewo". Wartość inwestycji to 4 798 897,24 zł z czego 2 072 931,02 zł to dofinansowanie z Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres przedsięwzięcia na odcinku 4,6 km obejmuje następujące elementy:


• przebudowę istniejących przy krawędzi jezdni chodników z kostki betonowej,
• budowę chodnika z kostki betonowej w Tereszewie na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Lipowca,
• regulację odwodnienia przez wymianę istniejących studni wpustów ulicznych (bez zmiany lokalizacji) wraz z przykanalikami i czyszczeniem istniejących rowów przydrożnych,
• poszerzenie jezdni do 6,0 m z wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi na poszerzeniu,
• wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. śr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. śr. 3 cm,
• przebudowę istniejących zjazdów w celu dostosowania ich niwelety do niwelety przebudowanej drogi, utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej,
• regulację wysokości poboczy gruntowych (ścinka poboczy zawyżonych oraz uzupełnienie poboczy zaniżonych),
• odnowę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego drogi przy przystankach autobusowych i na skrzyżowaniach.

Tekst: ZDP, OR

Zdjęcie: UW Olsztyn

czwartek, 13 czerwiec 2019 12:16

Komunikat nr 1 z 13.06.2019 r.

Napisane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Bagno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bagno, Jamielnik, Gryźliny, Radomno, Pustki, Chrośle, Lekarty, Nowy Dwór Bratiański. W związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodzie do spożycia w Stacji Uzdatniania Wody w Bagnie podjęto decyzję o przełączeniu poboru wody do wodociągu publicznego z ujęć wody w Skarlinie i Mszanowie o właściwej jakości wody.

Jednak w trakcie prowadzenia działań naprawczych woda w sieci w/w miejscowościach nadaje się do picia po przegotowaniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

11 czerwca 2019 odbyło się podsumowaniu powiatowego konkursu „Lapbook mojej ulubionej książki” zorganizowanego przez PCRE, Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Mieście Lubawskim we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami powiatu.
Cele konkursu to:
• promocja książki i czytelnictwa,
• rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
• popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej formy w edukacji,
• doskonalenie umiejętności prezentacji wiedzy i selekcji informacji.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego i polegał na samodzielnym wykonaniu lapbooka, poświęconego wybranej lekturze lub książce. Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Nadesłano 33 prace z 9 szkół powiatu. Jury w składzie: pani Joanna Główczewska (nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół im C.K. Norwida), pani Lucyna Lewon (nauczyciel bibliotekarz PCRE) pani Monika Rybicka (pedagog PCRE) stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia zwycięzców konkursu. Nagrodzono uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Sponsorem nagród był Powiat Nowomiejski.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za udział. Zapraszam do udziału w konkursie za rok.

Tekst i zdjęcia: PCRE

wtorek, 11 czerwiec 2019 08:06

Upały

Napisane przez

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (10-13 czerwca) na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 29 do 33'C). Ochłodzenie pod koniec tygodnia będzie najprawdopodobniej krótkotrwałe i ograniczone do południowo-zachodniej części Polski. W weekend 15-16 czerwca ponownie temperatura wzrośnie powyżej 30'C. Wysokiej temperaturze towarzyszyć będą burze, spodziewane już dziś i jutro w województwach zachodnich. Burzom towarzyszyć będą opady do 40 mm i porywy wiatru do 80 km/h, jutro na Dolnym Śląsku nawet do 100 km/h. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach. Bezpieczne przetrwanie trwających upałów, w tym bezpieczne korzystanie z kąpielisk w nadchodzącym czasie powinno stać się dla nas priorytetem. Aby ułatwić naszym mieszkańcom przetrwanie nadchodzących dni, prezentujemy Państwu Poradnik RCB „Jak przygotować się na UPAŁ” oraz Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą.

piątek, 07 czerwiec 2019 14:11

Wizyta delegacji partnerskiego Powiatu Oldenburg

Napisane przez

W dniach 02-06.06.2019 r., z oficjalną wizytą w Powiecie Nowomiejskim gościła delegacja z partnerskiego Powiatu Oldenburg w Niemczech. Uczestnikami delegacji byli Starosta Powiatu Oldenburg z siedzibą w Wildeshausen Carsten Harings, członkowie Rady Powiatu Oldenburg, przedstawiciele powiatowych jednostek oraz straży pożarnej. Podczas pięciodniowego pobytu na ziemi nowomiejskiej przyjaciele z Niemiec wzięli udział w konferencji „ Przedsiębiorczość na terenie Powiatu Nowomiejskiego” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowy Urząd Pracy. Prelegentem konferencji był Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim Pan Marcin Sobczak. Tematem przewodnim tegorocznej delegacji była przedsiębiorczość. Kluczowym punktem pobytu było zwiedzanie największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowomiejskiego tj. zakładu Szynaka Meble Sp. z o.o., EXPOM S.A., Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k. Odwiedziny lokalnych przedsiębiorstw poprzedziła wizyta członków delegacji w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku gdzie nastąpiło zwiedzanie CET, omówienie realizacji podstawy programowej przedmiotu przedsiębiorczość, odbyła się również prezentacja obrazująca wymiany młodzieży szkolnej.  Podczas pobytu w zakładzie EXPOM S.A. w Kurzętniku Pan Rafał Domżalski Prezes Zarządu Spółki zapoznał gości z potencjałem produkcyjnym spółki oraz przedstawił i omówił postanowienia porozumienia „Warsztat Szkolny EXPOM S.A.”. W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy spółką oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku uczniowie szkoły odbywają w zakładzie praktyki zawodowe ( w zawodzie ślusarz, operator obrabiarki skrawającej, lakiernik). Młodzież kształcona jest zarówno teoretycznie jak i praktycznie na terenie zakładu przez nauczycieli oraz specjalistów, technologów EXPOM S.A.

Tekst i zdjęcia: OP

czwartek, 06 czerwiec 2019 14:14

Olimpiada Wiedzy Rolniczej i BHP

Napisane przez

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Mszanowie w Sali Sesyjnej Gminnym Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie miały miejsce zmagania na szczeblu powiatowym Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim, działający w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W teście zawierającym 25 trudnych pytań z zakresu wiedzy ogólnorolniczej, rynku rolnego, biologii i BHP w rolnictwie ustalono ostateczną klasyfikację:
I m. Katarzyna Licznerska
II m. Kamil Golubski
III m. Marek Napiórkowski.
Osoby te będą reprezentowały nasz powiat podczas olimpiady szczebla wojewódzkiego.
Wyróżniono ponadto następujące osoby:
IV m. Dawid Golubski
V m. Krystan Reich
Uczestnicy konkursu otrzymali liczne, wartościowe nagrody i upominki. Ich sponsorami byli m.in. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim i wszystkie gminy powiatu, W-MODR, KRUS oraz liczne przedsiębiorstwa związane z branżą rolniczą z terenu powiatu nowomiejskiego.
Organizatorom gratulujemy bardzo dobrej organizacji imprezy, o czym świadczy pozyskanie do współpracy wielu partnerów i sponsorów oraz przede wszystkim duża liczba uczestników.

Tekst i zdjęcia: OŚ

wtorek, 04 czerwiec 2019 13:05

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Napisane przez

Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, przebiegających pod hasłem „Małżeństwo-dobre relacje-silna rodzina”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub., zorganizowało 30 maja 2019 spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego. W uroczystości udział wziął Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak, który powitał zaproszone rodziny zastępcze oraz skierował słowa uznania i podziękowania za pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Święto rodzin zastępczych zaakcentowane zostało występem artystycznym w wykonaniu członków „Mini Studia Piosenki”. Następnie rodziny miały okazję do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Na zakończenie psycholog Zds.RPZ przeprowadziła warsztat pt. „Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”. Podczas spotkania rodziny zastępcze otrzymały również „Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym”, który będzie mógł posłużyć rodzinom jako przewodnik w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Celem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu nowomiejskiego oraz integracja funkcjonujących rodzin zastępczych.

Katarzyna Wolak 

 

Wypełniając nowy obowiązek ustawowy, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r. Raport otrzymali radni, dostępny był także na stronie internetowej Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, zawartych porozumień, uchwał rady powiatu, informację o stanie finansów. Na VIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. Starosta Andrzej Ochlak przedstawił najważniejsze dane z raportu. Następnie odbyła się debata. Radni zgłaszali liczne uwagi i zapytania. Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec powiatu. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu nad nim debaty, Rada Powiatu 11 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
W dalszej części obrad rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. W 2018 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 46 182 462,33 zł, co stanowiło 100,1% planu oraz wydatki w wysokości 49 902 744,29 zł, co stanowiło 97,0% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 16 003 382,69 zł. Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium złożył Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski oraz Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank.

 

Tekst i zdjęcia: BR

środa, 29 maj 2019 11:55

Dni Lasu

Napisane przez

W dniu 28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu miały miejsce obchody „Dni Lasu”. Głównym, oprócz szkoły, organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Gazeta Nowomiejska. Dni Lasu są wspierane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano m.in. konkurs fotograficzny „Leśne ptaki w obiektywie”. Wzięło w nim udział 11 młodych autorów prac. Nadesłane zdjęcia były bardzo ciekawe, dobre technicznie i przedstawiające dobrze dobrane ujęcia, w tym rzadkich gatunków ptaków. Podczas gali Dni Lasu dokonano rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników.
I miejsce – Michalina Cherkowska
II miejsce – Tomasz Ewertowski
III miejsce – Wiktor Karbowski.
Przyznano także wyróżnienie Krzysztofowi Siemianowskiemu. Nagrodę specjalną Gazety Nowomiejskiej za najlepsze zdjęcie przypadła Michalinie Cherkowskiej za fotografię „Jemiołuszka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od Starostwa Powiatowego: budki lęgowe dla ptaków i karmniki. Pan Jan Ostrowski – prezes lokalnego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu przedstawił zgromadzonym dzieciom rys historyczny lasów okolic Łąkorza, w szczególności dawnego Nadleśnictwa Łąkorz. Krzysztof Puwalski ze Starostwa Powiatowego poprowadził prelekcję na temat ochrony ptaków dziuplastych, zasad budowy i umieszczania budek lęgowych. Kamil Gąsiorowski z Nadleśnictwa Jamy zaprezentował wysokie i rzadkie już obecnie umiejętności odgrywania sygnałów polowania na myśliwskim rogu sygnalizacyjnym. Usłyszeliśmy m.in. początek polowania, przerwę na posiłek, ogłoszenie króla polowania i króla pudlarzy, sygnał dzik na rozkładzie, zakończenie polowania itd. Uczestnicy Dni Lasu mieli również okazję obejrzeć wystawę „Praca w lesie” w miejscowym muzeum w zabytkowej chacie w Łąkorzu. Eksponaty i ich zastosowanie praktyczne przybliżyli dzieciom pracownicy Nadleśnictw Jamy i Brodnica. Następnie dzieci spędziły mile czas przy ognisku z kiełbaskami, mogły spróbować również pieczonych folklorystycznymi technikami podpłomyków. Mimo kapryśnej pogody dzieci były usatysfakcjonowane, z pewnością uświadomiły sobie ogromne znaczenie lasu w życiu człowieka i będą odtąd darzyć go jeszcze większym szacunkiem.

Tekst i zdjęcia: OŚ

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 24 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny stanu środowiska w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu WIOŚ oraz działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. W 2017 r. monitoringiem WIOŚ objęto 1 akwen w granicach powiatu tj. jez. Radomno (gm. Nowe Miasto Lubawskie) o powierzchni 110 ha, w połowie rolniczej, w połowie leśnej. Jego stan jest ekologicznie słaby, stan fizykochemiczny pozaklasowy (pozaklasowe: przeźroczystość, nasycenie tlenem, azot ogólny, fosfor ogólny, złe wskaźniki fitoplanktonowy i makrofitów). Stan chemiczny jest poniżej dobrego (pozaklasowy benzo-a-piren). Wg przedstawionej oceny jest bez zmian w stosunku do oceny z 2013 r. W związku z tym stan ogólny jeziora oceniono jako zły. W 2018 r. nie badano żadnego akwenu z terenu powiatu w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Gleby w powiecie nowomiejskim są w stanie ogólnym dobrym. Badania prowadzono pod kątem zawartości azotu mineralnego. Różnica pomiędzy jesiennym i wiosennym zasobem azotu w glebie świadczy o potencjalnym rozmiarze strat tego składnika do wód glebowo-gruntowych zalegających na głębokości poniżej 90 cm. Zasoby azotu mineralnego w glebach na powiecie nowomiejskim są bardzo duże, przekraczające 200 kg N/ha w porze jesieni (drugie miejsce po powiecie iławskim, średnia w województwie 130 kg N/ha). Wiosną zawartość azotu wynosi ok. 130 kg N/ha, czyli ok. 70 kg N/ha mniej niż jesienią. Jest to największa wartość różnicy w województwie.
Jakość powietrza na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów. W ostatnim roku nie odnotowano istotnych zmian w jakości powietrza. W zakresie gospodarki odpadami teren powiatu należy do Regionu Zachodniego, jednego z 5 funkcjonujących w województwie, z obsługującymi nas RIPOK-ami ZUOK Rudno i EZG Działdowszczyzna. Na terenie powiatu nie ma składowiska odpadów ani instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W województwie w 2017 r. wytwarzano 314 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (wzrost o 62% od 2011 r.). Z terenu województwa w 2017 r. odebrano ok. 450 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego z terenów miejskich 224 tys. Mg (średnio 220 kg/mieszkańca). Z selektywnej zbiórki zebrano: ok. 7 tys. Mg makulatury, 9 tys. Mg tworzyw sztucznych, 420 Mg metalu, 10 tys. Mg szkła. Odpady selektywnie zebrane stanowiły w 2017 r. 26% (w 2011 r. było to 5%, w 2014 - 21%, 2015 i 2016 – 23%). Odpady komunalne stanowią zaledwie 10% odpadów wytwarzanych, około połowa to odpady z remontów, budowy, demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Ogółem na terenie województwa wytworzono w 2017 r. ok. 5 mln ton odpadów.
Na posiedzeniu dokonano również oceny aktualnego zagrożenia związanego z chorobami zakaźnymi i zakażeniami u ludzi na terenie naszego powiatu. I tak już w roku obecnym odnotowano 2 przypadki odry. W roku ubiegłym odnotowano na terenie naszego województwa 1306 przypadków zakażenia boreliozą, na terenie naszego powiatu 13. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego duże znaczenie mają szczepienia ochronne, a niestety w roku ubiegłym odnotowano 20 przypadków nieszczepień ochronnych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił członkom Zespołu kompetencje nadzoru budowlanego i w tym kontekście obowiązki inwestorów w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Podkreślił, że ich nie przestrzeganie przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Dyrektor Szpitala Powiatowego poinformował o realizowaniu przez Szpital pełnej puli usług medycznych w związku z zakończonym remontem budynku nr 1 oddziału chirurgicznego. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu, a nawet województwa. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Omówiono również stan przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedstawiciele służb i straży poinformowali, że prowadzone są w tym zakresie niezbędne czynności. Zgodnie z posiadanymi przez nich informacjami zadania związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane podobnie, jak w roku ubiegłym m. in. w ośrodkach wypoczynkowych w Hartowcu, Gaju oraz MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim.
Komendant Powiatowy Policji przedstawił działania Policji w przypadku pozyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne narzędzie, której działanie może zmierzać do pozbawienia życia lub zdrowia wielu osób w miejscach publicznych. Jak podkreślił, na terenie naszego kraju miały miejsce liczne przypadki, jak chociażby ostatnie zdarzenie z udziałem młodocianego nożownika w szkole w Warszawie, gdzie niestety na skutek jego działań zginął inny nastolatek. Podkreślił też, że poziom bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych na terenie powiatu dzięki rosnącej świadomości organizatorów takich imprez stale wzrasta. W tym kontekście, jak zaznaczył ma istotne znaczenie przestrzeganie wszelkich reguł z tym związanych łącznie z zatrudnieniem profesjonalnej ochrony. Dotyczy to przede wszystkim imprez sportowych, gdzie dodatkowo na skutek wcześniejszej oceny ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa są angażowane interwencyjnie siły prewencyjne Policji.K. Grzonkowski
Strona 1 z 4