Aktualności_1

Aktualności_1

piątek, 18 styczeń 2019 15:08

Recykling jest niezbędny!

Napisane przez

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu. Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach! Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.
W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl
Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w tzw. cyklu zamkniętym.
Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).
Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.
Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm. Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i skierowane do określonych centrów przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu oczyszczenia, po czym wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metale nieżelazne: miedź, cynk, aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie wszystkie tworzywa do tego się nadają. Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty sprzęt - co jest karane prawem - ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w pobliżu.
Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki.
Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?
Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.

Warszawa, dn. 10.01.2018

Kontakt do koordynatora konkursu:
Agnieszka Oleszkiewicz
Fundacja Chlorofil, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.kom 608 633 593, www.chlorofil.com.pl

poniedziałek, 14 styczeń 2019 13:05

Toast noworoczny

Napisane przez

11 stycznia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbył się tradycyjny Powiatowo - Miejski Toast Noworoczny. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego Józefem Blankiem gościli na nim prawie 200 osób.  Wśród gości obecni  byli: w zastępstwie marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Bogdan Bartnicki, Jolanta Szulc – radna sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego, Starosta Brodnicki Piotr Boiński,  przedstawiciele władz samorządów gminnych, radni, przedstawiciele służb, inspekcji i straży,  przedsiębiorcy i rzemieślnicy z terenu miasta i powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych – miejskich i powiatowych, urzędnicy, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz lokalnych mediów. Przybyłych gości przywitał starosta powiatu i burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Gospodarze złożyli życzenia noworoczne. Włodarze w krótkich wystąpieniach swą uwagę poświęcili na podsumowanie zrealizowanych w roku 2018 i planowanych na rok 2019 zadaniach inwestycyjnych.  Uroczystość uświetnił występ Mirosława Derdasa – nowomiejskiego Elvisa Presleya. Po części artystycznej Starosta Nowomiejski i Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zaprosili gości na poczęstunek.  

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 21 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dokonano oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. WKU prowadzi również nabór do pozostałych rodzajów wojsk w ramach służby przygotowawczej , a także do szkół wojskowych.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił organizację ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym na terenie powiatu nowomiejskiego. Poinformował, że w poszczególnych Komendach Powiatowych PSP znajdują się wyspecjalizowane grupy ratownicze zajmujące się m. in. ratownictwem wodnym, unieszkodliwianiem zagrożeń ekologicznych, poszukiwaniem osób zaginionych itp.. Również w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszego powiatu, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego znajdują się wyspecjalizowane grupy w zakresie ratownictwa wodnego jak np. OSP Bratian, OSP Skarlin, ratownictwa technicznego – OSP Marzęcice, OSP Brzozie, OSP Biskupiec. Podkreślono, że dzięki temu rozwiązaniu specjalnie przygotowani ratownicy oraz typowo specjalistyczny sprzęt będący na ich wyposażeniu zwiększa efektywność działań ratowniczych. Członkowie PZZK zapoznali się też i zaopiniowali Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany na nowo w oparciu o wytyczne Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w cyklu dwuletnim, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym przez Starostę Nowomiejskiego. Najogólniej Plan w sposób szczegółowy definiuje najważniejsze zagrożenia dla naszego powiatu, a także określa procedury postępowania Starosty Nowomiejskiego oraz jednostek powiatowych w zakresie likwidacji lub ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych na terenie naszego powiatu. Plan zostanie następnie przedłożony do zatwierdzenia Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu. Po spełnieniu tych wymogów będzie stanowił podstawowy akt prawny na szczeblu powiatu w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Tym samym przestanie obowiązywać wcześniejsza wersja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z roku 2016.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:

  • przy użyciu formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
  • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

poniedziałek, 17 grudzień 2018 08:37

IX Jarmark Bożonarodzeniowy

Napisane przez

W scenerii zimowej odbył się IX Jarmark Bożonarodzeniowy 16 grudnia 2018 na rynku w Nowym Mieście Lubawskim. Organizatorami Jarmarku było Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. W tym roku odwiedzić można było równo 70 stoisk. Popularne były stoiska z drzewkami świątecznymi, wypiekami a także daniami ciepłymi. I tym razem gościliśmy wystawców z Litwy ze swoimi wyrobami mięsnymi i nie tylko. Kolejki ustawiały się do naszych regionalnych rzemieślników po wędliny. Jak co roku Starostwo Powiatowe przygotowało bezpłatny poczęstunek dla odwiedzających jarmark, tym razem była to gorąca świąteczna herbata i słodkie ciastka, którymi częstował Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z wykonawcą słodkości Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Mirosławem Wodarą i jego uczniami.
Talenty wokalne do występu na jarmarku przygotowały Panie: Sylwia Pisarska oraz Oliwia Olęcka- instruktorki Mini Studia Piosenki Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Wykonawcami kolęd na żywo byli Agata Chiniewicz, Hanna Chiniewicz, Marysia Makowska, Jakub Cieplak, Roksana Kłosowska, Anastazja Nowicka, Iga Nowicka, Paulina Pijaczyńska, Amanda Ziółkowska i Martyna Jamroży.
Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu nowomiejskiego. Do 7 grudnia 2018 r. wpłynęło 198 prac plastycznych z 16 szkół.

Komisja oceniła prace i wyróżniła następujące osoby z poszczególnych kategorii :


Kategoria I-III klasy szkoły podstawowe:

1. Kacper Jaroszewski Rynek
2. Natalia Preus SP Gwiździny
3. Marcel Malinowski SP Brzozie Lub.
4. Kacper Ilukowicz SP Kurzętnik
5. Miłosz Gutowski SP Tylice
6. Amelia Głowacka SP Tereszewo
7. Dominika Woźniak SP Szwarcenowo
8. Michalina Mówińska SP 1 NML
9. Małgorzata Żurawska SP Nr 2 NML
10. Paulina Pieńczewska SP Radomno
11. Zofia Kłosowska SP Bratian
12. Adrian Wiśniewski SP Biskupiec
13. Marika Rutkowska SP Lipinki
14. Sebastian Opasik SP 1 NML

Kategoria IV- VI klasa szkoły podstawowej:


1. Paulina Arentowicz SP Gwiździny
2. Julia Kijewska SP Bratian
3. Weronika Kulwicka SP Radomno
4. Olaf Hinc SP nr 2 NML
5. Kornelia Lipińska SP Tylice
6. Korneliusz Kowalczyk SP Kurzętnik
7. Jan Caliński SP Szwarcenowo
8. Bartosz Puchalski SP Skarlin
9. Oliwia Głowacka SP Tereszewo
10. Oliwia Truszczyńska SP Zwiniarz
11. Maciej Wilary SP Biskupiec

Kategoria VII- VIII klasa szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum


1. Oliwia Sochacka SP Szwarcenowo
2. Magdalena Podgórska SP Bielice
3. Michał Kwiatkowski SP 2 NML
4. Iga Jakubowska SP Łąkorz
5. Tamara Madoń SP Gwiździny

Wszyscy laureaci konkursu plastycznego otrzymali podczas IX Jarmarku Bożonarodzeniowego pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Z okazji 100 letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Starostwo Powiatowe przygotowało Quiz na żywo. Podczas jarmarku zadawane były pytania dzieciom i dorosłym dotyczące Polski oraz powiatu nowomiejskiego. Za poprawną odpowiedz uczestnicy otrzymywali drobne nagrody. Atrakcją dla dzieci był spacerujący Olaf wraz z Elsą i Śnieżynką.
W tym roku statuetka za najciekawsze stoisko trafiło do pana Andrzeja Andrzejewskiego ze Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych z Kurzętnika.

Tekst: Sabina Junkrowska
Zdjęcia: Krzysztof Andrzejczak

Media

W 79. rocznicę wydarzeń 7 grudnia 1939 roku młodzież z nowomiejskich szkół oraz władze samorządowe miasta i powiatu wraz ze społeczeństwem uczcili pamięć  pomordowanych. Po Mszy świętej odprawionej z tej w miejscowej bazylice p.w. Św. Tomasza Apostoła zebrani przeszli z kościoła pod katownię Selbschutzu składając wiązanki kwiatów. Następnie przeszli na ulicę 7 Grudnia, na miejsce kaźni. Rozstrzelano tu 15 mieszkańców powiatu nowomiejskiego za to, że byli Polakami.  Po apelu poległych delegacje złożyli wieńce, a młodzież znicze – upamiętniając 15 rozstrzelanych w Nowym Mieście Lubawskim  i 10 w Lubawie. Tradycja upamiętniająca wydarzenia „Czarnego czwartku”  jest kultywowana przez młodzież nowomiejską od wielu lat. Ostatnią częścią  rocznicowych obchodów był montaż słowno-muzyczny poświęcony wydarzeniom 7 grudnia 1939 roku w  wykonaniu młodzieży z nowomiejskiej Szkoły Podstawowej nr 3, który odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 07 grudzień 2018 11:58

Informacja z II Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Honorowa Statuetka ZPP dla Starosty Nowomiejskiego

Podczas II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia 2018 r. Starosta Andrzej Ochlak otrzymał Honorową Statuetkę Związku Powiatów Polskich. Statuetkę nadano 10 września br. uchwałą nr 151/HS/18 Zarządu V kadencji ZPP, a przyznano za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Szczegółowe uzasadnienie opisuje dokonania Starosty w sferze samorządowej, przebieg jego kariery zawodowej, a także działalność społeczną, w szczególności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Honorową Statuetkę wręczył Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz.


Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r.


Głównym punktem porządku obrad II Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 grudnia 2018 r. było uchwalenie budżetu powiatu na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034. Rada jednogłośnie uchwaliła budżet oraz WPF.
Dochody budżetu powiatu na 2019 r. planuje się na poziomie 41 526 096 zł, wydatki - 40 429 696 zł. Budżet zakłada nadwyżkę w wysokości 1 096 400 zł. Wydatki inwestycyjne planuje się w wysokości 5 284 110 zł.

Nagranie z II Sesji Rady Powiatu jest dostępne pod adresem: https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_powiatu_w_nowym_miescie_lubawskim&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_2

W dniu 4 grudnia 2018 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział po raz pierwszy jej nowi członkowie delegowani przez Radę Powiatu: Kazimierz Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Jan Rochewicz – Radny Powiatu oraz pozostali członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Na posiedzenie zostały zaproszone również osoby reprezentujące kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Skarbnik Powiatu Nowomiejskiego. W trakcie posiedzenia jego uczestnicy zapoznali się z informacją przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Krzysztofa Puwalskiego dotyczącą emisji niskiej i jej wpływu na stan zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Zgodnie z przedstawioną definicją jest to uwalnianie produktów spalania paliw z emitorów znajdujących się na wysokości do 40 m spowodowane ogrzewaniem opartym na spalaniu paliw oraz transporcie i komunikacji opartej o pojazdy spalinowe. Jej główne składniki to dwutlenek węgla, pyły zawieszone różnych wielkości, tlenek węgla i azotu oraz metale ciężkie. Obecna sytuacja nie jest dobra i prowadzi do występowania szeregu schorzeń u ludzi, a w efekcie do przedwczesnej śmierci chociażby na nowotwory lub inne choroby w ten sposób powodowane. Polska jest krajem o największym zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej (NIK,WHO). Z 20 miast najgorszej jakości powietrza w UE 16 leży w Polsce (EAS). Na skutek zatrucia smogiem w Polsce umiera rocznie 44 000 osób (dane komisarza UE ds. środowiska). W tym kontekście może niepokoić fakt, iż Rząd zgodnie z obecnie zajętym stanowiskiem wstrzymuje rozwój OZE
w Polsce, zakłada całkowitą likwidacje wiatraków na lądzie i dalszy rozwój energetyki wysokoemisyjnej opartej na węglu. Stały monitoring jakości powietrza w województwie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W powiecie nowomiejskim nie ma stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza, Najbliższa znajduje się w Iławie (manualna). Inne to Ostróda, Gołdap, Nidzica, Glitajny, Elbląg, Olsztyn i Ełk. W czasie sezonu grzewczego we wszystkich miastach województwa notuje się przekroczenie dopuszczalnego poziomu B(a)P i PM10. Alarm smogowy (pow. 600% normy) w 2017 r. był ogłaszany kilkukrotnie. Niekorzystne położenie Nowego Miasta Lubawskiego i Kurzętnika pogarsza sytuację w zakresie zagrożenia smogiem i emisją niską. Z uwagi na powyższe są bardzo istotne wszelkie działania polegające na eliminowaniu paliw o najgorszych parametrach jakościowych, zwiększanie zieleni na terenach zurbanizowanych, termomodernizacji, ograniczaniu przebywania na dworze w okresach występowania smogu oraz inne.
Na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pani Joanny Robaczewskiej dokonano oceny przygotowań Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg na sezon 2018/2019. Jak wynika z przedstawionej informacji, zakupiono obecnie ok. 1000 ton mieszaniny piasku i soli do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Pojazdy, stanowiące nośniki pługów zostały wyposażone w GPS-y, umożliwiające obserwację ich pracy przez dyżurnego. Poinformowano również, że utrzymanie przejezdności dróg na drogach wojewódzkich będących w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich (drogi nr 538 i 541) oraz drodze krajowej nr 15 przebiegającej m. in przez Nowe Miasto Lubawskie będzie wyglądać podobnie, jak w latach ubiegłych.
Pani Iwona Krajewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji przekazała obszerną informację dotyczącą realizacji przez pracowników Centrum szeregu działań skierowanych do szkół naszego powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzono konsultacje oraz szkolenia dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz rodziców, zainteresowanych tym problemem. Z powyższych skorzystało ok. 800 osób. Podkreśliła, jak ważnym zagadnieniem jest odpowiednia współpraca szkół z rodzicami.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili swoje działania związane z debatami społecznymi prowadzonymi na terenie powiatu jako niezbędnym elementem w planowaniu nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i porządku. W tym też zakresie podkreślono znaczenie tzw. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. Zgodnie z przedstawioną opinią, problemy zgłaszane za jej pośrednictwem w dużym stopniu znajdują potwierdzenie po podjęciu działań przez Policję. Zauważono też, że mieszkańcy powiatu coraz częściej sięgają po to narzędzie, aby informować Komendę Powiatową Policji o zauważonych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Komendant Powiatowy PSP, Jacek Auda przedstawił też statystykę zdarzeń zaistniałych na terenie powiatu w obecnym roku. Od lat występuje znaczna przewaga zdarzeń miejscowych w stosunku do liczby pożarów. Zdarzają się też alarmy fałszywe, na szczęście zgłaszane w tzw. dobrej wierze. Omówił również przygotowania jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań na obszarach wodnych w okresie zimowym. Poinformował, że jednostki OSP z terenu powiatu nowomiejskiego odbyły szkolenie o tematyce postępowania podczas prowadzenia działań na obszarach wodnych w warunkach zimowych. Szkolenie to odbyło się w sposób teoretyczny przed ćwiczeniami Komendanta Powiatowego pod kryptonimem „SOSNA 2018” . Strażacy zostali pouczeni jak mają przygotować sprzęt ratowniczy do zimy oraz w jaki sposób postępować na zalodzonych akwenach. Ponadto na przełomie roku planowane są jak co roku ćwiczenia zgrywając współpracę jednostek PSP
z OSP podczas prowadzenia działań na lodzie – będą to ćwiczenia dla wszystkich gmin
z terenu powiatu nowomiejskiego na różnych akwenach.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowym Mieście Lubawskim posiada na pojazdach ratowniczych sprzęt niezbędny do działań na akwenach zalodzonych , sprzęt ten jest w pełni sprawny zakonserwowany i przygotowany do sezonu zimowego 2018/2019.
Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani również na podstawie informacji Skarbnika Powiatu, Pani Haliny Bartkowskiej, z projektem budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2019 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. M. in. poinformowała, że zabezpieczono kwotę ok. 54 tys. zł, jako rezerwę celową na ewentualne zdarzenia kryzysowe. W ramach też środków na bezpieczeństwo publiczne w ramach budżetu powiatu nowomiejskiego w oparciu o dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Również w oparciu o dotację celową w wysokości 15 tys. zł zostanie przeprowadzona wiosną kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie Komisja podjęła uchwałę aprobującą projekt budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2019 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku.

6.12.2018r.
Sporządził: K. Grzonkowski

środa, 05 grudzień 2018 13:28

Uwaga osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie

Napisane przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, że środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2018 r. zostały już rozdysponowane. W związku z powyższym, osoby niepełnosprawne, których wnioski o dofinansowanie nie zostały zrealizowane w tym roku, będą mogły składać je w przyszłym roku.

W piątek 23 listopada 2018 dokonano symbolicznego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór. W uroczystości uczestniczyli Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, członkowie Zarządu Powiatu Nowomiejskiego, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, Radni Gminy Nowe Miasto Lubawskie, sołtysi oraz proboszcz miejscowej parafii. Bardzo liczna obecność mieszkańców Lekart świadczy o tym, że przebudowana droga odgrywa ważną rolę w życiu codziennym lokalnej społeczności.
Jest to bowiem droga która obsługuje głównie miejscowych rolników. Stanowi dojazd dzieci do Szkoły Podstawowej w Skarlinie i Gimnazjum w Jamielniku. Jest podstawowym narzędziem umożliwiającym komunikację mieszkańców ze wszystkimi obiektami użyteczności publicznej. Ze wszystkimi urzędami, szkołami, lekarzem pierwszego kontaktu. Aby ułatwić tę funkcję, w ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano przebudowę drogi na całej jej długości tj. na odcinku 7,8 km. Poszerzeniu do 5,5 m uległa jezdnia. Nawierzchnia została wyrównana i wzmocniona warstwą profilową i warstwą wiążącą z masy mineralno-bitumicznej. W obszarach zabudowanych wsi Skarlin, Lekarty i Nowy Dwór ułożono warstwę ścieralną a na odcinkach od Skarlina do Lekart oraz od Lekart do Nowego Dworu wykonano powierzchniowe utrwalenie. Dla poprawy bezpieczeństwa przebudowie uległy skrzyżowania z drogami powiatowymi w Skarlinie i w Nowym Dworze (w kierunku na Gryźliny). Skrzyżowania zostały skanalizowane i oznakowane. Wybudowano na nich nowe chodniki. Dodatkowo w Skarlinie na przejściu dla pieszych powstał azyl bezpieczeństwa, a całe przejście zostało oświetlone. Na przystanku autobusowym w Lekartach wybudowano zatokę. Pozostałe przystanki na odcinku Lekarty – Skarlin wyposażone zostały w perony dla podróżnych. Poprawie uległo oznakowanie drogi.
Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy
Koszt zadania wyniósł nieco ponad 4 mln 350 tys. zł. Inwestycja była możliwa do realizacji dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Z budżetu państwa pozyskano 2 176 139 zł. Pozostałymi kosztami podzieliły się po połowie Powiat Nowomiejski i Gmina Nowe Miasto Lub.
Efektem tego wspólnego działania samorządów jest wygodna i bezpieczna droga, która służyć będzie przez długie lata mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom oraz turystom wypoczywającym wokół pobliskich jezior i lasów.

Tekst i zdjęcia: ZDP w Kurzętniku

Strona 1 z 9