Aktualności_1

Aktualności_1

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 10/84/2019 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem:
 
 
Nr ewidencyjny działki
 
Oznacz w KW
 
Pow.
działki w ha
 
Położenie nieruchomości
 
Opis nieruchomości
 
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu
 
Okres umowy
 
Czynsz
 
Termin wnoszenia
opłat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie
EL1N/00026354/6
0,4213
W budynku administracyjno - biurowym przy
ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim
Lokal użytkowy o powierzchni 10,49 m2 położony na I piętrze
Najem
na cele biurowe, medyczne, usługi
 
do
3 lat
 
Czynsz miesięczny
wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji
Do 15-go dnia każdego miesiąca
 
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 11 marca 2019 r. do dnia 01 kwietnia 2019 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl

Szanowni Państwo, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów działających na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich na projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin: 24 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 17 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00,
 • potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania dostępne są na stronie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5329/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

 

 

piątek, 01 marzec 2019 13:58

Wyróżnienia na sesji

Napisane przez

Podczas V Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2019 r. Starosta oraz Przewodniczący Rady złożyli w imieniu Rady Powiatu gratulacje Agacie Kołeckiej i Kacprowi Prusakowskiemu. Agata Kołecka zdobyła Mistrzostwo Polski w biegu 4 x400 metrów sztafet mieszanych podczas Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu. Pani Agata pochodzi z Biskupca i jest zawodniczką AZS – AWF Warszawa. Warto przypomnieć, że pani Agata zdobyła tytuł najpopularniejszego sportowca roku 2017 w plebiscycie “Gazety Nowomiejskiej”. Gratulacje w imieniu córki odebrała mama - p. Edyta Kołecka. Kacper Prusakowski otrzymał gratulacje za ofiarność i godną naśladowania postawę, jaką zaprezentował w dniu 10 lutego br. kiedy to wraz ze swoją mamą udzielił pierwszej pomocy starszemu mężczyźnie, swojemu sąsiadowi. Kacper zadzwonił na pogotowie i wspólnie z mamą pod kierunkiem ratownika medycznego wykonywali czynności podtrzymujące życie pacjenta do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Młody człowiek, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych  w Kurzętniku, pokazał że posiada odwagę i umiejętność niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 22 lutego 2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2019 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2019 rok zakłada minimum cztery posiedzenia dotyczące omówienia stanu bezpieczeństwa w powiecie. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców powiatu lub środowiska. W planie pracy PZZK na rok bieżący ujęto również przeprowadzenie gry decyzyjnej Zespołu w oparciu o epizod rozgrywany praktycznie podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP, jak miało to miejsce w latach ubiegłych.
Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii poinformował o obostrzeniach związanych z zabezpieczeniem przed wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), Podkreślił obostrzenie warunków, jakie należy spełnić, aby nie dopuścić do wystąpienia tej choroby w stadach świń hodowanych na terenie kraju, w tym przede wszystkim do wyeliminowania wszelkich możliwości ich kontaktu z dzikami żyjącymi dziko w środowisku naturalnym. W przypadku nie spełnienia tych obostrzeń, które będą kontrolowane przez odpowiednie służby, osobom ich nieprzestrzegającym grożą określone sankcje karne. Spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń. Powiatowy Lekarz Weterynarii w roku obecnym będzie prowadził nieprzerwanie kontrole warunków bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. Trwa też stały monitoring przez służby weterynaryjne w zakresie przemieszczania swiń na terenie powiatu. Są również i będą prowadzone nadal szkolenia dla hodowców świń w zakresie zasad prawidłowej bioasekuracji. PLW podkreślił, że to głównie człowiek i jego nieprzemyślane działania stanowią punkt newralgiczny w szerzeniu tej choroby. Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Krzysztof Puwalski przedstawił i omówił prezentację dotyczącą obiektów i urządzeń wodnych piętrzących w powiecie nowomiejskim. Jest ich 16 na niektórych ciekach wodnych naszego powiatu. Są to jazy, elektrownie wodne oraz inne. Mimo ich niewielkiego znaczenia gospodarczego spełniają istotną rolę w zakresie gospodarki wodnej w powiecie. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP Jacek Auda przedstawił zasady bezpiecznego zachowania się podczas okresu zimowego, sezonu grzewczego i wiosennych roztopów.

Tekst i zdjęcia: ZK

1) Promowanie zdrowego stylu życia :
Polski Czerwony Krzyż Nowe Miasto Lubawskie - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 350,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wyjazdy na baseny solankowe - 1 550,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Rejs po Jezioraku dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 1 500,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Festiwal Piosenki Patriotycznej - 500,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Zabytkowych „Kompresja” - zjazd miłośników motocykli zabytkowych- 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik -„Działajmy razem i uczmy się od siebie” - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Chleba Ziemi Lubawskiej - 1 000.00 zł
- Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu - V Festiwal Gwary Ziemi Lubawskiej - 1 300.00 zł
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Nowe Miasto Lubawskie - Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych- 1 600,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” - Smaki jesieni - 1 200,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - 2 dniowe spotkanie dzieci niepełnosprawnych w Gaju- 2 200, 00 zł
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Mieście Lubawskim Sztygara- wyjazd seniorów do wioski tematycznej- 1 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu -„Kręć się kręć wrzeciono”- 800,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku - Poznajemy Gminy Powiatu Nowomiejskiego - Kurzętnik - 1 200,00 zł
5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 5 000, 00 zł
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- Wypoczynek dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie - 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - Czynny wypoczynek młodzieży - zajęcia ze strzelectwa dla młodzieży- 2 000,00 zł
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- Automobilklub Nowomiejski - organizacja górskiego super sprintu i rajdu nowomiejskiego
- 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych - 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kolekcjonersko Strzeleckie - Orły - zawody strzeleckie dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych - 1 500,00 zł
- Klub Sportowy Drwęca - zajęcia dodatkowe dla grup młodzieżowych w szkoleniu piłki nożnej-2 500,00 zł
8) Turystyka i krajoznawstwo
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych „Wybudowania” - Boczne drogi. Młodzieżowe krajoznawstwo regionalne - 2 000,00 zł
9) Ochrona zwierząt
- Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Przytul Psisko - Bieg na 4 łapy - 3 000,00 zł

środa, 20 luty 2019 16:51

III Powiatowy Konkurs Savoir Vivre

Napisane przez

Dnia 12 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się III Powiatowy Konkurs Savoir Vivre pod hasłem „Obycie umila życie”. Patronat nad konkursem objął Starosta Nowomiejski. W tym roku młodzież zmagała się z zagadnieniami dotyczącymi właściwego zachowania się w miejscach publicznych tj. szkoła, kino, teatr, restauracja itp. W konkursie wzięło udział 8 drużyn z terenu powiatu nowomiejskiego: Bratiana (2 drużyny), Gwiździn, Jamielnika (2 drużyny), Marzęcic, Kurzętnika (2 drużyny) oraz drużyna z Brzozia. Podczas rywalizacji uczestnicy konkursu rozwiązywali test, oceniali prezentowane przez grupę teatralną zachowania w teatrze, prezentowali scenki na temat złych i dobrych zachowań w szkole, dobierali odpowiednie postawy do danej sytuacji oraz musieli wykazać się umiejętnością wiązania krawata. Poziom był bardzo wyrównany, a rywalizacja zakończyła się dogrywką decydującą o końcowym wyniku.
Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci wartościowe nagrody. Sponsorami tegorocznego konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy w Kurzętniku, Fabryka Mebli Szynaka, Agromex Krystochowicz Sp. J., Expom S.A., Komputronik z Kurzętnika, Kurza Góra - Szkółka Narciarska, Działalność Handlowo – Usługowa Kazimierz Wiśniewki, LGD Ziemia Lubawska.
Podziękowania należą się także Pani Annie Szramowskiej oraz grupie teatralnej FANTAZJA, Pani Magdalenie Kluga-Maron i Pani Dorocie Brozdowskiej oraz uczniom klas I i II TŻiUG, którzy zadbali o słodki poczęstunek oraz kanapki dla uczestników. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują uczestnikom za udział oraz za wspaniałą atmosferę podczas konkursowych zmagań.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

poniedziałek, 18 luty 2019 14:32

Apel Zarządu Klubu Sportowego Drwęca

Napisane przez

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!
Rok 2019 jest szczególnym rokiem w historii naszego Klubu i Miasta. Jesteśmy najstarszym klubem na Warmii i Mazurach obchodzącym stulecie istnienia, które jest świętem nas wszystkich, niezależnie od upodobań sportowych, politycznych, światopoglądowych czy subiektywnych sympatii lub antypatii do ludzi w naszej małej ojczyźnie. Klub Sportowy Drwęca na zawsze zapisał się na kartach historii Nowego Miasta Lubawskiego i polskiego sportu, a wierzymy gorąco, że jeszcze niejedną kartę w przyszłości zapisze, sławiąc dobre imię naszego urokliwego miasteczka. Pragniemy, by święto naszego Klubu było świętem każdego z nas i dlatego zachęcamy do zjednoczenia się wszystkich, którym ten klub jest bliski, w celu godnego upamiętnienia tej rocznicy. Chcemy, by czas świętowania stuletniej tradycji był podsumowaniem lat minionych i początkiem budowania kolejnego stulecia w szerokim gronie osób mających na celu dobro Klubu Sportowego Drwęca. Celem Stowarzyszenia jest między innymi zaszczepienie tożsamości lokalnej wśród społeczeństwa. By to osiągnąć, chcemy upamiętnić nasz jubileusz kilkoma imprezami kulturalnymi i sportowymi, których kalendarz obecnie powstaje i o którym będziemy informować na bieżąco. Jednym z elementów uczczenia 100-lecia KS Drwęca będzie wystawa poświęcona stuletniej historii Klubu. W związku z tym mamy ogromną prośbę do wszystkich, którzy mogliby nam pomóc w przekazie historycznym dla młodszych pokoleń. Wystawa odbywać się będzie w Miejskim Centrum Kultury w Sali Gruzownia w miesiącach od kwietnia do czerwca 2019. Prosimy wszystkich o udostępnienie na ten okres posiadanych pamiątek, publikacji, zdjęć, wycinków prasowych, pucharów, medali, koszulek, strojów sportowych, gadżetów oraz wszelkich rzeczy związanych z historią naszego Klubu. Wszystkie pamiątki zostaną skatalogowane i sfotografowane, a po wystawie zwrócone właścicielom. Prosimy osoby, które pisały prace magisterskie, licencjackie, doktorskie, oraz artykuły do mediów związane z naszym Klubem, również te współczesne, o udostępnienie materiałów. W związku z małą dostępnością informacji na temat założyciela naszego stowarzyszenia, dziś Błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego, szczególnie prosimy o wszelkie posiadane materiały związane z jego zacną osobą. Zapewniamy ich zwrot w stanie nienaruszonym oraz opiekę nad eksponatami, które nam Państwo udostępnicie. W sprawie udzielania szczegółowych informacji prosimy  o kontakt z Komisarzem Wystawy p. Andrzejem Błaszkowskim pod nr tel. 511 308 907 lub Koordynatorem Obchodów 100-lecia p. Piotrem Kowalskim 600 839 321 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i w biurze KS Drwęca w każdy piątek w godzinach 12.00-16.00. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współpracy. Pokażmy wspólnie historię Naszego Najstarszego Klubu na Warmii i Mazurach i przekażmy młodym pokoleniom dziedzictwo i skarb jakim jest KS Drwęca. Z góry dziękujemy i liczymy na współpracę oraz czynny udział w obchodach 100-lecia KS Drwęca Nowe Miasto Lubawskie.

Zarząd KS Drwęca

poniedziałek, 18 luty 2019 11:24

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

Napisane przez

W dniu 13.02.2019 r., w Centrum Multimedialnym Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Do rywalizacji stanęły trzy drużyny reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne powiatu nowomiejskiego. Zmagania drużyn przebiegły w dwóch kategoriach: teoretycznej oraz praktycznej. Test teoretyczny sprawdzał wiedzę z zakresu przepisów przeciwpożarowej, zagrożeń życia i zdrowia człowieka, przepisów ogólnych i ogólnych zasad ruchu drogowego. Test praktyczny z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadził Pan Michał Szulwic z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w składzie Jolanta Grabkowska i Julia Leśniewska , II miejsce zajął Zespół Szkół w Bielicach w składzie Agata Kosińska i Filip Mówka, Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku w składzie Paulina Dyś i Magdalena Różyńska to laureaci III miejsca. Poziom olimpiady był bardzo wysoki, a walka bardzo zacięta. Zwycięzcom oraz opiekunowi Pani Jadwidze Lewandowskiej gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów na etapie wojewódzkiej olimpiady. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.

Tekst: OP Zdjęcia: ZSNorwid

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Program został rozszerzony o nowe zadania przewidujące pomoc dla kolejnej grupy osób wykluczonych z dostępu do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby do 16-go roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w programie. Informacje te można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 915-1515 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON.

 

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński były Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim (w latach 1935 – 1939) został patronem policjantów z Warmii i Mazur. W uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy przed Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie wzięli udział insp. Jacek Drozdowski obecny Komendant Nowomiejskiej Policji oraz Andrzej Ochlak Starosta Nowomiejski.
W czwartek (07.02.2019 r) o godz. 10:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania patrona warmińsko – mazurskiej Policji. Został nim nadkom. Heliodor Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim w latach 1935-1939, zabity przez NKWD w 1940r. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawicieli powiatu nowomiejskiego: obecny Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski oraz Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, posłowie i posłanki na Sejm RP Iwona Arent, Jerzy Gosiewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, podinsp. Monika Florczuk Naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP oraz gospodarz spotkania insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Policyjnej Asysty Honorowej oraz pocztu sztandarowego KWP na miejsce uroczystości. Następnie insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji przywitał się z dowódcą uroczystości, a następnie oddał honor sztandarowi KWP w Olsztynie. Po przywitaniu gości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Wojewoda Warmińsko – Mazurski odsłonili pamiątkową tablicę patrona garnizonu warmińsko – mazurskiego. Po sygnale trębacza odczytano list Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, po którym nastąpiły oficjalne przemówienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Mirona Sycza i innych. Po przemówieniach pod tablicą pamiątkową złożone zostały kwiaty i uroczystość została zakończona.

Spod budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie goście przenieśli się do CEiK-u w Olsztynie, gdzie aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”, którzy odwiedzają garnizony policji w całym kraju, wystawili spektakl „Służba”. Aktorzy, którymi są policjanci, pracownicy cywilni policji oraz członkowie ich rodzin, w ten artystyczny sposób uczcili rocznicę 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński s. Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, ur. 20 VII 1892 w Radziwiliszkach (Litwa). W Wojsku Polskim od 6 XI 1918 do 25 X 1921 (korpus Dowborczyków), odszedł z wojska w stopniu kapitana piechoty rezerwy. Następnie skierowano go do szkoły oficerskiej w Dęblinie. Później służbę pełnił w tzw. baonach celnych i Wojskowej Straży Granicznej. W policji od 1 XI 1923 roku, służbę pełnił m.in. w Wilnie i Grudziądzu. Heliodor Gruszczyński został mianowany komisarzem Policji 1 VII 1930. Od 17 VII 1935 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim do 1939 roku. Został zamordowany prze funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (Twer) wiosną 1940 roku. Spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje.
Pośmiertnie został Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W listopadzie 2007 roku ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć Bohaterów” mianował pośmiertnie Heliodora Gruszczyńskiego na stopień nadkomisarza Policji.
W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej (w 2010 roku) uczniowie Zespołu Szkół w Mrocznie (powiat nowomiejski) uczcili pamięć zamordowanego nadkomisarza Heliodora Gruszczyńskiego, sadząc na terenie placówki oświatowej „Dąb Pamięci”. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Honorowy patronat nad tym projektem objął ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński.
Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński przekazał ojczyźnie największy dar – oddał za nią swoje życie. Taka patriotyczna i heroiczna postawa jest godna naśladowania dla każdego policjanta z garnizonu warmińsko – mazurskiego.
Tablica pamiątkowa została sfinansowana ze środków własnych własnych KWP w Olsztynie.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie napisał:

"Niepodległość ojczyzny to dar na który czekało, i o który walczyło wiele pokoleń naszych rodaków. Dlatego spoczywa na nas moralny obowiązek pamięci o bohaterach, którzy poświęcili całe swoje życie walce o wolność i dobro Polski. Z pewnością jedną z takich osób jest nadkom. Heliodor Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim, zabity przez NKWD w 1940r. To właśnie on jest przykładem poświęcenia i patriotyzmu, a także wierności ideałom do końca życia".

Zdjęcia i tekst: KPP NML