Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 16 maj 2016 13:40

Spotkanie w sprawie sytuacji w dniu 13 maja 2016

16 maja 2016 w Starostwie Powiatowym pod przewodnictwem Starosty Andrzeja Ochlaka, przy udziale Burmistrza Józefa Blanka odbyło się spotkanie dotyczące omówienia sytuacji, jaka miała miejsce w dniu 13 maja 2016 około godz. 16.00 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz Kurzętnika w związku z wystąpieniem burzy w połączeniu z intensywnymi opadami deszczu. Obecni byli również Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska oraz Wiceburmistrz Krzysztof Widźgowski. W spotkaniu, poza wyżej wymienionymi uczestniczyli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Na skutek powyższego zdarzenia wystąpiły podtopienia szeregu posesji - zalanie piwnic i obejść wokół domów mieszkalnych, oraz niektórych odcinków dróg gminnych i powiatowych na terenie tych miejscowości. Podtopienia wystąpiły również na drodze krajowej nr 15 na odcinku od miejscowości Bratian - Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik. Spływająca woda spowodowała naniesienie piasku i mułu na tych odcinkach - utrudniając ruch drogowy. W działaniach uczestniczyły jednostki PSP z Nowego Miasta Lubawskiego oraz jednostki OSP z terenu całego powiatu nowomiejskiego oraz z Lubawy, używając sprzętu do usunięcia wody i naniesionego mułu, udrażniając również instalacje burzowe oraz przydrożne rowy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście odnotowała 31 zgłoszeń z prośbą o interwencję i pomoc. Podczas spotkania omówiono na gorąco działania prowadzone przez służby ratownicze oraz służby komunalne, oceniając jednocześnie możliwości zabezpieczenia się przed kolejnymi takimi zdarzeniami. Podkreślono jednak, iż z uwagi na nagłe i bardzo intensywne wystąpienie tego zjawiska trudno jest całkowicie się przed nim zabezpieczyć. Ustalono jednak podjęcie działań zmierzających do ograniczenia  skutków takich zdarzeń na przyszłość. Burmistrz poinformował, iż mieszkańcy miasta, którzy złożą odpowiednio udokumentowane wnioski, otrzymają pomoc finansową z Miejskiego Ośrodka Pomocy Socjalnej. W tym też celu zostanie dokonana inwentaryzacja poniesionych strat przez mieszkańców oraz zostaną spisane straty i uszkodzenia w infrastrukturze komunalnej w mieście i na drogach powiatowych.   
     

Sporządził:
K. Grzonkowski

Czytany 527 razy