wtorek, 17 maj 2016 14:12

Powiatowe ćwiczenia obronne „NOWOMIEJSKA MAJÓWKA 2016”

W dniach 9-10 maja 2016 na terenie powiatu nowomiejskiego, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia obronne „NOWOMIEJSKA MAJÓWKA 2016”. Ćwiczeniami kierował Starosta Nowomiejski, kierując pracą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy udziale Burmistrza i Wójtów poszczególnych Gmin naszego powiatu. W ćwiczeniach, poza administracją samorządową powiatu i Gmin brały udział  wszystkie jednostki powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostki szczebla gminnego, realizujące zadania obronne. Ćwiczenia powiatowe obronne zawierały też elementy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
Zgodnie z przyjętym scenariuszem ćwiczenia w związku z narastaniem sytuacji kryzysowej został wprowadzony stan nadzwyczajny oraz podniesiona gotowość obronna. Podjęto w związku z tym, zgodnie z obowiązującymi procedurami szereg działań, służących sprawnemu przekazywaniu informacji, decyzji i zarządzeń. Na terenie powiatu w Starostwie, Gminach oraz w ich jednostkach wprowadzono Służbę Stałego Dyżuru, której podstawowym zadaniem jest sprawne przekazywanie informacji oraz decyzji od i do Wojewody  poprzez Gminy i Powiat. Przez cały czas ćwiczeń pracował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, stanowiący sztab Starosty Nowomiejskiego. Na terenie poszczególnych Gmin funkcjonowały Miejski lub Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego. Podstawowe zadanie Zespołów Powiatowego oraz Gminnych, to kierowanie i koordynacja podejmowanych działań ratowniczych.
W związku z zakładanym scenariuszem na terenie powiatu wystąpiło szereg zdarzeń kryzysowych, których podłożem mogły być działania terrorystyczne bądź sabotażowe. Między innymi w Zakładach Szynaka Meble w Nowym Mieście Lubawskim podłożono ładunek zapalający, w związku z czym ewakuowano załogę, a do działań przystąpiły Państwowa Straż Pożarna oraz jednostki OSP, Policja  oraz służby medyczne. Również na skutek dywersyjnego podpalenia w Urzędzie Gminy Kurzętnik, Wójt zarządził ewakuację pracowników, a następnie do działań przystąpiły wyżej wymienione służby ratownicze oraz Policja. Na terenie Gmin Nowe Miasto Lubawskie oraz Grodziczno  wskutek działań sabotażowych część mieszkańców tych Gmin została pozbawiona dostaw wody z wodociągów. W związku z tym służby komunalne tych Gmin  pod kierownictwem Wójtów, przy udziale  przedstawicieli Powiatowego Inspektora  Sanitarnego oraz korzystając z pomocy miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowały zastępcze dostawy wody dla mieszkańców. Obydwa te zdarzenia uzmysłowiły uczestnikom ćwiczenia, a także przedstawicielom PZZK, jak istotną rolę w tej materii mają do spełnienia władze samorządowe gminy. Organizacja dostawy wody dla mieszkańców w miejscowości Zwiniarz uwzględniała m in. osoby starsze, niesprawne.
Kolejny dzień ćwiczeń też obfitował w szereg wydarzeń. W dalszym ciągu na terenie całego powiatu funkcjonował Stały Dyżur, realizując zadania z ćwiczebnego planu działania powiatu nowomiejskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Przeprowadzono też przy udziale Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie na terenie całego powiatu trening Akcji Kurierskiej, polegający na natychmiastowym doręczeniu za pośrednictwem powiatu oraz poszczególnych Gmin wezwań mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy z terenu powiatu.  Akcją zostało objętych ok. 300 żołnierzy rezerwy. Zadaniem docelowym było dotarcie do żołnierza lub członka jego rodziny w celu dostarczenia wezwania. Wezwania miały charakter ćwiczebny, więc po ich podpisaniu przez odbiorcę za pośrednictwem Gminy, a następnie powiatu wróciły do WKU w Ostródzie. Dzięki temu administracja wojskowa mogła sprawdzić potencjalne możliwości mobilizacyjne żołnierzy rezerwy.
Przećwiczono również na terenie Gminy Biskupiec rozwinięcie Zastępczego Miejsca Szpitalnego, stanowiącego w przypadku dużego zagrożenia filię naszego Szpitala Powiatowego. Kierownictwo Gminy Biskupiec oraz Szkoły w Bielicach, odpowiedzialne w takiej sytuacji za organizację takiego miejsca dołożyło wszelkich starań, aby wyglądało to bardzo realistycznie, a jednocześnie spełniało odpowiednie procedury. Przećwiczono również ewakuację Szkoły Podstawowej w Krotoszynach. W tym przypadku uczestniczyły również zastępy PSP oraz OSP, Policji oraz służby medyczne.
W ćwiczeniach uczestniczyli obserwatorzy z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz rozjemcy z powiatów ościennych.
We wstępnym podsumowaniu na koniec ćwiczeń ich uczestnicy podkreślili, jak właściwym jest zapewnienie właściwej koordynacji działań przy tak skomplikowanej sytuacji ze strony władz administracyjnych Gmin oraz Powiatu oraz odpowiednie wpisanie się w powyższe wszystkich instytucji i służb szczebla gminnego i powiatowego. Wskazano też na istotną rolę samych mieszkańców powiatu w zakresie ich zaangażowania oraz podporządkowania się określonym rygorom wynikającym z takiej sytuacji. Uczestnicy podsumowania wskazali też na istotną rolę w zakresie przekazywania informacji i poleceń za pomocą nie tylko telefonów, pocztą cyfrową, ale również drogą radiową. W tej materii należy w dalszym ciągu doskonalić te wszystkie formy kontaktu. Wskazano jednocześnie, że takie ćwiczenia są nieodzowne, aby wszystkie podmioty w nich uczestniczące mogły podjąć właściwe działania w przypadku zagrożeń dla mieszkańców naszego powiatu.      

Czytany 772 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.