×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_100616 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wydrukuj tę stronę
środa, 15 czerwiec 2016 08:38

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 10 czerwca 2016 r.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_100616 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 10 czerwca 2016. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia omówiono przebieg powiatowych ćwiczeń obronnych, które zgodnie z planem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przeprowadzono w dn. 9-10 maja. Opracowany wcześniej scenariusz ćwiczeń, aprobowany  przez służby Wojewody Warmińsko – Mazurskiego był realizowany pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Burmistrza i Wójtów Gmin powiatu nowomiejskiego przez Urzędy Starostwa Powiatowego, Urzędy Gmin, Komendy Powiatowe  Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz pozostałe jednostki szczebla powiatowego oraz wyznaczone jednostki szczebla gminnego. Ćwiczenia zawierały m. in. akcję kurierska czyli mobilizacyjne powiadamianie żołnierzy rezerwy, stały dyżur w urzędach, dystrybucję tabletek jodowych oraz inne elementy opracowane przy udziale wyżej wymienionych instytucji naszego powiatu. Na podstawie wypowiedzi członków Zespołu uznano, że osiągnięto podstawowe cele, jakie przyjęto do realizacji ćwiczeń. Na tej podstawie uznano za celowe dalsze doskonalenie w zakresie posługiwania się łącznością radiową, szczególnie w kontaktach urzędów administracji samorządowej ze służbami i strażami powiatowymi. Na szczególne uznanie wg oceny członków Zespołu oraz wyznaczonych w tym celu rozjemców zasłużyli organizatorzy ćwiczenia w Zwiniarzu, polegającym na dostarczeniu wody mieszkańcom na skutek awarii wodociągu spowodowanego działaniem terrorystycznym oraz organizacja i przygotowanie Zastępczego Miejsca Szpitalnego w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Bielicach. Kolejny temat dotyczył organizacji Światowych Dni Młodzieży, organizowanych w Krakowie w dniach 26-31 lipca bieżącego roku. Z informacji naszych służb powiatowych, będących w tym celu w stałym kontakcie z przedstawicielem Parafii Nowomiejskiej wynika, że na terenie powiatu w dniach poprzedzających to wydarzenie oprócz pielgrzymek krajowych znajdzie się również grupa młodzieży z Gabonu – ok. 39 osób, którzy będą kwaterować w domach mieszkańców naszego powiatu, chętnych do przyjęcia gości. Podkreślono również, że prawdopodobnie kilku funkcjonariuszy policji nowomiejskiej zostanie na czas wizyty Papieża Franciszka skierowanych do Krakowa. Omówiono również procedury postępowania oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w zakresie postępowania  i współdziałanie Policji, Straży Pożarnej i Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt. Przestawiono także wykaz oraz podstawowe uwarunkowania dotyczące lądowisk gminnych  dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są to  głownie boiska znajdujące się w poszczególnych Gminach naszego powiatu, sprawdzone i zaaprobowane przez przedstawicieli  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokonano również na podstawie wypowiedzi przedstawiciela Inspekcji Sanitarnej oceny wykonywania szczepień ochronnych oraz przeanalizowano sytuację epidemiologiczną w powiecie nowomiejskim i województwie warmińsko - mazurskim. Uczestnicy posiedzenia ocenili powyższą za zadowalającą. Pewien niepokój wśród zebranych spowodowała informacja dotycząca wzrostu zachorowań na boreliozę, spowodowanego ukąszeniem przez kleszcze.    

K. Grzonkowski       

{gallery}pzzk_100616{/gallery}

Czytany 494 razy