czwartek, 16 czerwiec 2016 14:31

XXI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w 2015 r. Aktualna sytuacja finansowa i organizacyjna.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2016r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski


Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Czytany 441 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.