poniedziałek, 04 lipiec 2016 12:51

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 29.06.2016

W dniu 29 czerwca br. w sali narad Urzędu Miejskiego  w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego, Katarzyny Trzaskalskiej  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. W trakcie posiedzenia członkowie Komisji oraz zaproszeni goście omówili strategię powiatu nowomiejskiego na lata 2015-2022 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku w powiecie nowomiejskim. Następnie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili swoje działania w zakresie tworzenia mapy zagrożeń, jako narzędzia współpracy Policji z podmiotami działającymi na terenie powiatu oraz społeczeństwem w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa na terenie poszczególnych Gmin. W tym celu odbyły się 23  spotkania z mieszkańcami, w których wzięło udział 248 osób. Działania w tym zakresie będą kontynuowane przez Komendę Powiatową Policji, w ich końcowym etapie zostanie przedstawiona mapa zagrożeń, która będzie stanowić dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu, w tym przede wszystkim dla Komendy Powiatowej Policji wskazówkę, gdzie należy zintensyfikować potencjalne działania zmierzające do poprawy takiego stanu.
Wymienione powyżej dokumenty, co zostało podkreślone w trakcie posiedzenia, będą bardzo pomocne w przygotowaniu i opracowaniu przez Komisję powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz zapewnieniu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  na kolejne lata. Opracowany w 2009 roku „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  na lata 2009 – 2015 na terenie powiatu nowomiejskiego” – przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu w 2009r. z racji nakreślonych ram czasowych oraz zmieniających się realiów stał się nieaktualny. Sporządzenie takiego programu przez Komisję, a następnie przyjęcie go do realizacji poprzez uchwałę Rady Powiatu jest wymogiem stawianym ustawowo przez ustawę o samorządzie powiatowym. Prowadząca posiedzenie Komisji Pani Wicestarosta Nowomiejski  podkreśliła potrzebę włączenia się do tworzenia takiego programu przez jak najliczniejsze grono, w tym również przez samorządy gminne. Tylko bowiem taki sposób jego tworzenia pozwoli na opracowanie właściwej diagnozy obecnego stanu bezpieczeństwa w powiecie oraz przyjęcia dalszych kierunków postępowania w tej materii.
W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z przygotowaniami poczynionymi przez powiatowe służby, inspekcje i straże w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oraz osom przyjezdnym w okresie letniego wypoczynku. Przegotowania te dotyczą również mających się odbyć w naszym kraju szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Mimo bowiem takiego umiejscowienia w pewnej odległości od naszego powiatu tych zdarzeń, będziemy gościć u nas 39 gości  z Gabonu, a kilku naszych funkcjonariuszy Policji będzie te zdarzenia nadzorować.
Dokonano również oceny działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie przedsięwzięć profilaktyczno- edukacyjnych realizowanych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapoznano się z programami realizowanymi przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w okresie I i II kwartału 2016 r.

Sporządził: K. Grzonkowski

Czytany 581 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.