czwartek, 21 lipiec 2016 14:56

XXII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XXII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 lipca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Powiatu.
2. Wręczenie wyróżnień.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Powołanie Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
9. Pozyskiwanie środków z PROW 2014 – 2020 z uwzględnieniem programów:
- premie dla młodych rolników,
- restrukturyzacja małych gospodarstw,
- modernizacja gospodarstw rolnych. 
10. Przerwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Nowomiejskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie – Kaługa, położonej w granicach administracyjnych miasta Nowe Miasto Lubawskie (ul. Kopernika), kategorii drogi powiatowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/163/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/63/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad udzielania pomocy materialnej na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Czytany 455 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.