piątek, 30 wrzesień 2016 13:59

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 29 września 2016

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_290916 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 29 września 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia Komendant Powiatowy Policji przedstawił członkom Zespołu podstawowe zagadnienia dotyczące terroryzmu. Wskazał, jak istotnym w tym względzie jest sposób postępowania uczestników takich zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem osób zarządzających lub administrujących obiektami infrastruktury powiatu. Podkreślił, że m. in. mając to na względzie przeszkolono Dyrektorów Szkół oraz wytypowanych przez nich pracowników z terenu powiatu. Zwrócono też uwagę na zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości. Tylko w tym roku odnotowano również na terenie naszego powiatu kilka przypadków fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych w miejscach publicznych. Na wszystkie tego typu zagrożenia natychmiast reaguje Policja we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także inne podmioty realizujące zdania związane z zarządzaniem kryzysowym. Kolejny punkt posiedzenia  dotyczył zapobiegania wystąpienia katastrof budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podkreślił, jak ważnym w tym zakresie jest odpowiednio opracowany projekt budowlany przez właściwego projektanta, a także jego późniejsza realizacja na placu budowy. Zaznaczył, że czynności te winne w większym stopniu uwzględniać właściwości geologiczne terenu budowy, co może być również decydującym o możliwości wystąpienia katastrofy. Zdarza się też, że inwestorzy mając na względzie źle rozumianą oszczędność odstępują lub wymuszają na osobach realizujących obiekty budowlane odstępstwa od projektu bądź stosowanie materiałów  niewłaściwej jakości. Z uwagi na powyższe realizowane obiekty wielkopowierzchniowe na terenie powiatu znajdują większe zainteresowanie służb Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także pozostałych służb odpowiadających za bezpieczeństwo w powiecie. Dotyczy to także obiektów już wybudowanych, takich jak hale produkcyjne zakładów pracy, duże magazyny, obiekty inwentarskie w gospodarstwach rolnych /np. kurniki/. Dokonano też oceny w zakresie zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Podkreślono, że zmieniły się zasady uznania niektórych odpadów jako produktu ubocznego w fazie produkcji, co praktycznie pozbawia administrację wpływu na dalsze jego zagospodarowanie. Zgodnie też z nowymi przepisami zaostrzono sankcję za niewłaściwą gospodarkę bateriami i akumulatorami podnosząc kwotę grzywny do 5 tys. zł. Omówiono też recykling pojazdów. Komendant Powiatowy PSP Jacek Auda przedstawił członkom Zespołu zasady integracji służb dyżurnych Policji, PSP oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o system informatyczny Centrum Powiadamiania Ratunkowego SI WCPR. W jego ocenie system się sprawdził. Pewne niedoskonałości występują w przypadku wystąpienia bardzo dużej ilości zdarzeń, co wymaga zwiększenia liczby dyżurnych w stanowiskach kierowania oraz ich większej operatywności. W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii ocenił pozytywnie wypracowane na przestrzeni ostatnich lat zasady współdziałania służb, inspekcji i straży powiatowych w zakresie ochrony zwierząt w przypadku łamania przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Zaznaczył, co też znalazło potwierdzenie w wypowiedziach pozostałych uczestników posiedzenia, że liczba takich przypadków uległa zdecydowanemu zmniejszeniu, co wydaje się świadczyć o zmianie podejścia mieszkańców powiatu do tego zagadnienia.
K. Grzonkowski

{gallery}pzzk_290916{/gallery}

Czytany 468 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.