piątek, 22 styczeń 2016 12:04

XVI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 stycznia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.


Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.
 6. Remonty i inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich planowane na 2016 r.  
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu i komisji stałych w 2015 r.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w powiecie nowomiejskim”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac przygotowawczych związanych z inwestycją „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup na odcinku Gwiździny – Mroczno”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2016 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nowomiejskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2016 r.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 548 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.