poniedziałek, 21 listopad 2016 14:31

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 16.11.2016

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_pzzk_161116 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 16 listopada 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Zespołu zostali poinformowani o zatwierdzeniu przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego, opracowanego w oparciu o uzgodnienia z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Plan jest sporządzany na podstawie wytycznych Wojewody na dwa kolejne lata, a w trakcie w oparciu o zmieniające się realia jest dokonywana aktualizacja. W kolejnym puncie posiedzenia  Komendant Powiatowy Policji przedstawił członkom Zespołu podstawowe zagadnienia związane z organizowanymi  manifestacjami i protestami społecznymi w świetle obowiązującego obecnie prawa. Wskazał, jak istotnym w tym względzie jest sposób postępowania uczestników takich zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem zadań organizatorów manifestacji i protestów w kontekście zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa ich uczestników, jak również osób postronnych. Podkreślił, że po spełnieniu przez organizatora niezbędnych czynności polegających na zgłoszeniu takiego zdarzenia w odpowiednim terminie do właściwego organu administracyjnego /Wójta lub Burmistrza/ oraz zgodnej z zapisem ustawowym jego organizacji i przebiegu rola Policji ogranicza się do monitorowania sytuacji.   
Dyrektor Szpitala Powiatowego przestawił zadania kierowanej przez niego jednostki w kontekście zadań obronnych, realizowanych i planowanych na rzecz mieszkańców powiatu w zakresie organizacji usług medycznych w przypadku zwiększonego zagrożenia  dla mieszkańców oraz innych osób znajdujących się wówczas na terenie powiatu. Przedstawił niektóre szczegóły dotyczące poszerzenia bazy łóżkowej w oparciu o poczynione w tej materii określone rozwiązania planistyczne.
Kolejny punkt posiedzenia  dotyczył przygotowań administratorów dróg znajdujących się na terenie powiatu do zimy 2016/2017. Zgodnie z kompetencjami dokonano oceny tych przygotowań. Podkreślono, że na przestrzeni ostatnich lat nie było większych problemów z drogą krajową nr 15, przebiegającą przez nasz powiat. Większe obawy dotyczą zimowego utrzymania dróg wojewódzkich nr 538 i 541. Za ich utrzymanie odpowiedzialnym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich przy pomocy swoich placówek w Nidzicy, Lidzbarku i Iławie.
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 234 km odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku, który zakupił w tym celu  odpowiednie ilości soli i piasku, a także zawarł, wzorem lat ubiegłych, umowy z właścicielami nośników urządzeń do odśnieżania  oraz posypywania mieszaniną piasku z solą. Drogi gminne znajdują się w gestii władz poszczególnych gmin.
Dokonano również oceny przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do nadchodzącej zimy. Podkreślono, że szczególną ochroną w działaniach tych instytucji należy objąć osoby chore, starsze, nieradzące sobie w takim trudnym okresie. Na szczęście na terenie powiatu nowomiejskiego w niewielkim stopniu mamy do czynienia z problemem bezdomności. W przypadku jednak pojawienia się osoby bezdomnej ośrodki pomocy społecznej z poszczególnych Gmin mają pozawierane umowy ze schroniskami dla bezdomnych w ościennych powiatach.

K. Grzonkowski
18.11.2016r.         

{gallery}posiedzenie_pzzk_161116{/gallery}

Czytany 437 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.