czwartek, 08 grudzień 2016 12:54

XXVII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 15 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Powołanie Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034:
a)    zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-300/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
b)    podjęcie uchwały.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.:
a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)    zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-299/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowomiejskiego na 2017 r.
c)    zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-301/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowomiejskiego na 2017 r.
d)    odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
e)    odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
f)    odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
g)    podjęcie uchwały.
10.    Przerwa.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kurzętnik zadania z zakresu właściwości powiatu polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły podstawowej specjalnej.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 102 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
16.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
17.    Sprawy różne.
18.    Zakończenie obrad XXVII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
 
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Czytany 441 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.