czwartek, 08 grudzień 2016 15:10

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 1.12.2016

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_pzzk_11216 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 1 grudnia br. w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Na posiedzenie zostały zaproszone również osoby reprezentujące kierownictwa powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Skarbnik Powiatu Nowomiejskiego   
W trakcie posiedzenia jego uczestnicy przedstawili, zgodnie z kompetencjami reprezentowanych przez nich instytucji, stan przygotowań powiatu nowomiejskiego do zimy 2016/2017. M. in. na podstawie informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Pana Ryszarda Kłosowskiego dokonano oceny przygotowań Zarządu Dróg  Powiatowych do zimowego utrzymania dróg na sezon 2016/2017. Jak wynika z przedstawionej informacji, zakupiono ok. 1150 ton mieszaniny piasku i soli do zwalczania gołoledzi. Zawarto również niezbędne  umowy z właścicielami pojazdów mogących służyć jako nośniki do piaskarek i pługów stanowiących własność Zarządu Dróg Powiatowych. Poinformowano również, że w zależności od potrzeb prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych będą prowadzone nawet całodobowo. Przedstawiciele KP Policji oraz KP PSP poinformowali o podjęciu szeregu działań w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Policji będą w tym celu prowadzić monitoring dotyczący przejezdności dróg, sprawdzać miejsca potencjalnego pobytu osób bezdomnych, zaś dzielnicowi we współpracy z administracją lokalną oraz przedstawicielami pozostałych jednostek powiatowych prowadzić rozeznanie dotyczące zapewnienia niezbędnych potrzeb bytowych osób szczególnie narażonych na trudne warunki zimowe, jak chociażby osób samotnych, starszych oraz dzieci. Szkoły ponad gimnazjalne w Kurzętniku i Nowym Mieście Lubawskim, jak wynika z informacji przekazanej przez ich Dyrektorów poczyniły również w tym zakresie odpowiednie przygotowania. Zabezpieczyły m. in odpowiednie warunki w zakresie zapewnienia właściwej temperatury pomieszczeń lekcyjnych,  a  także dokonały analizy w zakresie planów lekcji w kontekście dojazdu uczniów.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się też z informacją przedstawioną przez przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego w zakresie zmian dotyczących przepisów w gospodarowaniu niektórymi rodzajami odpadów. M. in. dotyczy to zbierania baterii i akumulatorów, które muszą być zbierane oddzielnie. Dokonano też zmian w zakresie recyklingu pojazdów, likwidując dotacje dla podmiotów to wykonujących. Na terenie naszego powiatu znajdują się dwie stacje demontażu oraz jeden punkt zbierania pojazdów.
Pani Bożena Maciejewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  przekazała obszerną informację dotyczącą realizacji przez pracowników Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim szeregu programów np.:
 - „Jak rozmawiać z dzieckiem doświadczającym przemocy”
- „Wpływ przemocy na rozwój dziecka”
- „Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie”
- „Porady i konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży doświadczających lub zagrożonych przemocą domową”
- „Interwencja kryzysowa”
Z przedstawionej informacji wynika, że skorzystało z nich sporo osób z terenu powiatu. M. in. w ramach interwencji kryzysowej udzielono pomocy psychologicznej 3 osobom, przeprowadzono 35 konsultacji dla dzieci i rodziców na temat przemocy rówieśniczej, przeprowadzono też zajęcia warsztatowe w temacie „przemoc rówieśnicza” dla 105 gimnazjalistów. Podjęto również temat zagrożeń dzieci w związku z korzystaniem z internetu, prowadząc zajęcia dla 111 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim.
 Uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani również na podstawie informacji Skarbnika Powiatu, Pani Haliny Bartkowskiej, z projektem budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2017 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku. M. in. poinformowała, że  zabezpieczono kwotę ok. 52 tys. zł, jako rezerwę celową na ewentualne zdarzenia kryzysowe. W ramach też środków na bezpieczeństwo publiczne w ramach budżetu powiatu nowomiejskiego w oparciu o dotację celową Wojewody Warmińsko-Mazurskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Również w oparciu o dotację celową w wysokości 15 tys. zł zostanie przeprowadzona wiosną kwalifikacja wojskowa. Na zakończenie Komisja podjęła uchwalę aprobującą projekt budżetu powiatu nowomiejskiego na rok 2017 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku.

Sporządził: K. Grzonkowski

{gallery}posiedzenie_pzzk_11216{/gallery}

 

Czytany 409 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.