środa, 11 styczeń 2017 13:43

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 10 stycznia 2017 r.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_100117 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka  w dniu 10 stycznia 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Jana Liedtke posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powodem zorganizowania posiedzenia było omówienie działań, jakie zostały już podjęte, a także dalszych w związku z pojawianiem się na terenie naszego kraju kolejnych ognisk ptasiej grypy w hodowlach drobiu. Do chwili obecnej odnotowano 28 takich ognisk, głównie na terenie województw małopolskiego, lubuskiego, opolskiego i podkarpackiego. Jak przedstawiono, sytuacja jest poważna i może zagrozić hodowlom na terenie całego kraju. Skutkuje nie tylko stratami w hodowli drobiu dotkniętych tą chorobą, ale również poważnymi restrykcjami w zakresie sprzedaży, w tym również eksportu mięsa drobiowego z terenów bezpośrednio zagrożonych jej wystąpieniem. W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadził szereg zakazów i nakazów związanych m. in. z organizowaniem targów, wystaw, pokazów z udziałem żywego drobiu, ograniczenia możliwości kontaktu zwierząt hodowlanych z dziko żyjącymi oraz zabezpieczenia hodowli drobiu bez względu na jej wielkość przed wszelkimi możliwościami zarażenia pochodzącymi z zewnątrz hodowli. Rozporządzenie zobowiązuje hodowców pod groźbą kar administracyjnych do zgłaszania każdej hodowli ptactwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii.                        
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał oceny możliwości działań powiatowych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia tej choroby na terenie naszego powiatu. W takiej sytuacji służbą wiodącą jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wystąpienie ogniska choroby obliguje do podjęcia działań na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego terytorialnie Wójta, a także powiatowe służby, inspekcje i straże koordynowane przez Starostę Nowomiejskiego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował członków Zespołu, że w związku z tym, iż ta choroba jest zwalczana z urzędu, z chwilą jej wystąpienia będzie dysponował niezbędnymi środkami finansowymi na likwidację ognisk choroby oraz podstawowym sprzętem niezbędnym do podjęcia działań. W związku z tym, że na terenie naszego powiatu znajdują się poza niewielkimi hodowlami również duże fermy drobiu, członkowie Zespołu określili zasadnicze problemy, jakie mogą pojawić się w przypadku konieczności likwidacji ogniska takiej choroby. Ustalono między innymi, że do prac związanych z usuwaniem i załadunkiem martwych zwierząt przystąpią miejscowe Ochotnicze Straże Pożarne. Środki finansowe na ten cel zapewni Powiatowy Lekarz Weterynarii. Kolejnym  problemem może okazać się transport padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych. W tym celu uznano za niezbędne rozpoznanie możliwości transportowych firm transportowych z naszego terenu.  Następny problem mogą stanowić  możliwości przyjmowania kolejnych partii padłych zwierząt przez zakłady utylizacyjne dysponujące określonymi mocami przerobowymi.
Uwzględniając powyższe, członkowie Zespołu uwzględniając jednocześnie istotną rolę Wójtów i Burmistrza w zakresie walki z tą chorobą zwierząt, uzgodnili, że po dokonaniu kolejnym ustaleń w zakresie tematów wymienionych powyżej, należy przeprowadzić kolejne posiedzenie Zespołu z udziałem Burmistrza i Wójtów Gmin.
W trakcie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii rozdał członkom Zespołu ulotki dotyczące ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń w celu ich rozkolportowania na terenie powiatu.   

K. Grzonkowski
11.01.2017r.         

{gallery}pzzk_100117{/gallery}

Czytany 396 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.