poniedziałek, 30 styczeń 2017 21:48

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 30 stycznia 2017 r.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pzzk_300117 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Jana Liedtke pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 30 stycznia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zasadniczym powodem zorganizowania posiedzenia było przedstawienie zagrożeń związanych z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy na terenie naszego województwa w miejscowości Tomaryny na fermie indyków. Jest to już 35 ognisko tej choroby odnotowane w naszym kraju. Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił działania, jakie zostały już podjęte, a także przedstawił konkretne zadania do wykonania na wypadek wystąpienia tej choroby na terenie naszego powiatu. Jak przedstawiono, sytuacja jest poważna i może zagrozić hodowlom na terenie całego kraju. W związku z tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadził szereg zakazów i nakazów związanych m. in. z organizowaniem targów, wystaw, pokazów z udziałem żywego drobiu, ograniczenia możliwości kontaktu zwierząt hodowlanych z dziko żyjącymi oraz zabezpieczenia hodowli drobiu bez względu na jej wielkość przed wszelkimi możliwościami zarażenia pochodzącymi z zewnątrz hodowli. Rozporządzenie zobowiązuje hodowców pod groźbą kar administracyjnych do zgłaszania każdej hodowli ptactwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii.                        
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał oceny możliwości działań powiatowych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia tej choroby na terenie naszego powiatu. W takiej sytuacji służbą wiodącą jest Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wystąpienie ogniska choroby obliguje do podjęcia działań na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego terytorialnie Wójta, a także powiatowe służby, inspekcje i straże koordynowane przez Starostę Nowomiejskiego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował członków Zespołu, że w związku z tym, iż ta choroba jest zwalczana z urzędu, z chwilą jej wystąpienia będzie dysponował niezbędnymi środkami finansowymi na likwidację ognisk choroby oraz podstawowym sprzętem niezbędnym do podjęcia działań.
W trakcie posiedzenia podkreślono istotną rolę Wójtów i Burmistrza w zakresie walki z tą chorobą zwierząt w zakresie informowania mieszkańców o przestrzeganiu obowiązujących obecnie obostrzeń dotyczących zapobiegania jej wystąpienia. Również w przypadku wystąpienia ogniska takiej choroby niezbędne jest pełne współdziałanie samorządów gmin, jako gospodarzy terenu, z administracją szczebla powiatowego na rzecz likwidacji takiego ogniska choroby oraz zapewnienia należytej izolacji terenu zapowietrzonego i zagrożonego.     

K. Grzonkowski

 

{gallery}pzzk_300117{/gallery}

Czytany 366 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.