Wydrukuj tę stronę
piątek, 03 luty 2017 08:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na cele rolne na okres 3 lat

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147)
 
Lp.
Nr działki
Pow. w ha
Obręb
Nr KW
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
w planie
Wysokość opłaty
z tyt. dzierżawy
Termin wnoszenia opłat
1
280/2
1.0796
Radomno
EL1N
/00033549/2
Wsr - RIVb
Brak planu zagospodarowania przestrzennego
W oparciu o Obwieszczenie  Prezesa GUS (średnia krajowa skupu pszenicy)
Do 31 marca każdego  roku począwszy od 2017 r.
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście  Lubawskim od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia 24 lutego 2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej - Gazeta Nowomiejska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl.
Czytany 318 razy