poniedziałek, 06 luty 2017 15:03

Wobec kierowanych do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pytań o możliwość usuwania drzew w lasach bez zezwolenia, uprzejmie informujemy:

1) Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - katalog wyjątków od zasady uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów został po raz kolejny rozszerzony i obecnie dotyczy np. wszystkich drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2) Przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów w trybie ustawy o ochronie przyrody, w tym również w zakresie zwolnień od obowiązku uzyskania decyzji, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do drzew i krzewów na plantacjach oraz w lasach.
3) W odniesieniu do drzewostanu znajdującego się w lasach organy administracji nie wydają zatem decyzji zezwalających na usunięcie drzew, jak ma to miejsce w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na innych nieruchomościach, ale nie oznacza to możliwości ich usuwania wedle uznania właściciela gruntu. Stosownie bowiem do uregulowań zawartych w art. 18 i art. 19 ustawy o lasach, podstawą do pozyskiwania drewna jest plan urządzenia lasu lub decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
Zatem usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu do drzew w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa nie ulega zmianie. Należy ocenić, czy planowane usunięcie drzew jest zgodne z obowiązującym plan urządzenia lasu, co najlepiej zrobić poprzez złożenie stosownego formularza (można pobrać ze strony BIP Starostwa Powiatowego) do Starostwa – Wydziału Środowiska i Rolnictwa (osobiście, do leśnika Zbigniewa Tredera – tel. 694 497 191, pocztą lub pocztą elektroniczną, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Zgłoszenie zostanie niezwłocznie rozpoznane i po weryfikacji sprawy przez leśnika w terenie wystosowane zostanie pismo wskazujące na rodzaj koniecznych i możliwych do wykonania w lesie zabiegów oraz termin na ich przeprowadzenie.

Czytany 399 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.