środa, 22 luty 2017 14:37

XXXI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 01 marca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim w 2016 r. oraz informacja na temat bieżącej działalności.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz miejscowości Bagno o nr 181057N”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czachówki, gmina Biskupiec będącej własnością powiatu nowomiejskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/214/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie, będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad XXXI Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 421 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.